Haberler

indir
14 Nisan 2014 - Hırsızlık ve Piyasadaki Sahte Para Hakkında

Emniyet Müdürlüğü’nden tarafımıza eczane kapanış saatlerinden sonra eczanelere yapılan hırsızlık olaylarında artış olduğu, daha çok yazar kasa içindeki paraların alındığı ve piyasaya sürülen sahte 200.-TL’lik banknotların özellikle eczanelerde kullanılmaya çalışıldığı bilgisi ulaşmıştır. Sahte para ve hırsızlık olayları konusunda gereken önl

indir
14 Nisan 2014 - 10.04.2014 Tarih ve 28945 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan SGK Sağlık Uygulama Tebliği Hakkında

TEB’in 1682 sayı ve 11.04.2014 tarihli duyurusu Bu Tebliğin; a) 3 üncü, 9 uncu maddeleri, 11 inci maddenin (a) bendi ile 13 üncü maddesi 18/3/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, b) 8 inci maddesi 1/4/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. Tebliğde değişiklik yapıla

indir (5)
14 Nisan 2014 - Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Kredi Oranları Hakkında

TEB’in .146 sayı ve 09.04.2014 tarihli duyurusu Konu: Kredi Faizleri hk. Dünyada yaşanmakta olan ekonomik gelişmelerin ülkemizi de etkilemesinin yansımaları sonucunda, TC Merkez Bankası başta olmak üzere, tüm bankalar yeni koşullara uygun pozisyon almaktadır. Bu gelişmeler sonucunda sandık kaynaklarının günün koşullarına uygun ve etkin yönetimi sağlayabilmek amacıyla,

indir (5)
14 Nisan 2014 - Viread İsimli İlaçla İlgili Olarak Gönderilen Kısa Mesaj Hakkında

Bölge Eczacı Odalarımız tarafından, bazı eczacılarımızın cep telefonlarına “Viread” isimli ilaçta çıkan farkların hastalardan alınmaması yönünde mesaj gönderildiği bilgisi verilmiştir. Eczacılarımızın hastalardan alacakları tutar, Medula Provizyon çıktısında detaylı olarak görülmektedir. Eczacı mağduriyeti yaşanmaması açısından, Birliğimiz tarafında

indir (5)
14 Nisan 2014 - Effient 10 mg Film Tablet” İsimli Ürün ile İlgili Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında

39.A.00.001684 11.04.2014 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan gelen 07.04.2014 tarihli ve 43387 sayılı yazı ile, Bakanlık tarafından sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup

indir (5)
14 Nisan 2014 - Dermovate Merhem İsimli İlacın Kısa Ürün Bilgisi Hakkında

TEB’in 1651 sayı ve 09.04.2014 tarihli duyurusu Bölge Eczacı Odalarımız ve meslektaşlarımız tarafından “Dermovate merhem” isimli ilaca ait kısa ürün bilgisinin saklama koşullarında yer alan “Dermovate seyreltilmemelidir” ibaresine istinaden kesintiler yapıldığı yönünde bildirimler ulaşmakta idi. Söz konusu ibare Dermovate merhem isimli ilaca kısa ürün bilgisi

indir
14 Nisan 2014 - Almanya Yurtdışı Sigortalıları İle İlgili Yayımlanan Medula Duyurusu Hakkında

Birliğimiz tarafından yayımlanan 28.03.2014 tarih ve 1494 sayılı Bölge Eczacı Odası yazısı ile, Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi kapsamındaki kişiler için 01 Nisan 2014 tarihinden itibaren MEDULA sistemi üzerinden provizyon alınmaya başlanmış olduğu duyurulmuş ve Türkiye Almanya sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamındaki kişiler için Medula Eczane Provizyon Si

indir (5)
14 Nisan 2014 - Rekabet Kurulu’ nun 3.7. Sıralı Dağıtım Sistemleri ile İlgili Verdiği Karar Hakkında

TEB’in 1637 sayı ve 04.04.2014 tarihli duyurusu Rekabet Kurumu’ na bir grup eczacı tarafından yapılan SGK ile TEB arasında 01.02.2012 tarihinde imzalanan ” Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” ve buna bağlı işlemlerle reçetelerin tek elden dağıtımı ve belirlenen s

Law-256
12 Nisan 2014 - Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik Yayınlandı

12 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28970 YÖNETMELİK Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan: ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; eczacıların görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, eczanelerin açılması, işletilmesi, nakli, devri ve kapanması ile eczane