"Geri Çekme" kategorisi altındaki içerikler

17/Ocak/2012 - Geri Çekme: Sodyum Bikarbonat Ampul %8,4 Molar 10 ml

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde 09.01.2012 tarihinde yayımlanan “Sodyum Bikarbonat Ampul %8,4 Molar 10 ml'ye geri çekme işlemi.” başlıklı duyuru ile; “Sodyum Bikarbonat Ampul %8,4 Molar 10 ml” isimli müstahz

30/Aralık/2011 - Geri çekme: Calgel Jel

Calgel Jel” adlı müstahzarın, piyasada bulunan tüm partilerine; 15 Ağustos 1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik”e göre

30/Aralık/2011 - Geri Çekme: Parol Pediatrik Şurup

Parol Pediatrik Şurup” adlı ürünün 4606 parti numaralısına; 15 Ağustos 1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik”e göre

29/Aralık/2011 - Geri Çekme: Augmentin-BID

TEB'in 371 sayı ve 29.12.2011 tarihli duyurusu GlaxoSmithKline Firması tarafından Birliğimize gönderilen ve ekte örneği yer alan yazı ile, - “Augmentin-BID 200/28 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz, 70 mL” adlı ürünümüzün 517288 (SKT: 02/2013) numaralı serisi,

08/Aralık/2011 - Geri Çekme: Polifleks Laktatlı Ringer Çözelti

Polifleks Laktatlı Ringer I.V. İnfüzyon İçin Çözelti 1000 ml Torba” isimli müstahzarın, PE-1107062-2 (SKT:07.2013) seri numaralısında yapılan inceleme ve analiz sonuçlarına göre, numunenin uygun bulunmadığı bildirilmiştir. Bu nedenle; “Polifleks Laktatlı Ringer I.V. İnfüzyon İçin Çözelti 1000 ml Torba” isi