"Geri Çekme" kategorisi altındaki içerikler

08/Aralık/2011 - Geri Çekme: Polifleks Laktatlı Ringer Çözelti

Polifleks Laktatlı Ringer I.V. İnfüzyon İçin Çözelti 1000 ml Torba” isimli müstahzarın, PE-1107062-2 (SKT:07.2013) seri numaralısında yapılan inceleme ve analiz sonuçlarına göre, numunenin uygun bulunmadığı bildirilmiştir. Bu nedenle; “Polifleks Laktatlı Ringer I.V. İnfüzyon İçin Çözelti 1000 ml Torba” isi

08/Aralık/2011 - Geri Çekme: Enapril 20 mg tablet

Enapril 20mg Tablet” adlı ürünün AU9046 serisine; 15 Ağustos 1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik”e göre 2. sınıf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane