"SGK" kategorisi altındaki içerikler

29/Haziran/2012 - SGK'nın SUT'un 6.1 Maddesinin Danıştay Kararları İle İlgili Hükümlerinin, Bu Kararlar Kapsamında Yürütümüne Devam Edeceği Konusundaki Duyuru Hakkında

TEB'in 2182 sayı ve 29.06.2012 tarihli duyurusu Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ile ilgili olarak, a)    05.04.2011 tarihinde yayınlanan “SUT Değişikliği” başlıklı duyuru ile; Danıştay Onuncu Dairesinin 2010/6584 Esas Numaralı Kararı gereği, Sağlık Uygulama Tebliği’nin 6.1.1