"SGK" kategorisi altındaki içerikler

26/Temmuz/2012 - SGK Katılım Payı Ödemeleri

Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığı ile yapılan görüşme sonucunda alınan bilgi; Katılım payı tutarlarının ödemesinin 1 Ağustos 2012 Çarşamba günü eczacılarımızın hesabında olacak şekilde planlamasının yapıldığı yö

11/Temmuz/2012 - Şeker Ölçüm Çubukları Hakkında

Şeker ölçüm çubukları hakkında SGK'nın 11/07/2012 tarihli duyurusu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı   DUYURU Bilindiği üzere Sağlık Uygulama Tebliğinin

29/Haziran/2012 - SGK'nın SUT'un 6.1 Maddesinin Danıştay Kararları İle İlgili Hükümlerinin, Bu Kararlar Kapsamında Yürütümüne Devam Edeceği Konusundaki Duyuru Hakkında

TEB'in 2182 sayı ve 29.06.2012 tarihli duyurusu Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ile ilgili olarak, a)    05.04.2011 tarihinde yayınlanan “SUT Değişikliği” başlıklı duyuru ile; Danıştay Onuncu Dairesinin 2010/6584 Esas Numaralı Kararı gereği, Sağlık Uygulama Tebliği’nin 6.1.1