Psikoaktif Maddeler Hakkında

İl Sağlık Müdürlüğü'nün 4406 sayı ve 27.02.2014 tarihli duyurusu Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 05.02.2014 tarih ve 2014.5316.952/041.02 sayılı yazısı ile ekteki listede isimleri belirtilen 113 yeni psikoaktif maddenin, 2313 Sayılı uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamına alındığı bildirilmiştir. Ek Liste için tıklayınız  

Okunma Sayısı: 2123