Oxopane Tb. Kırımızı Reçete Kapsamına Alınmıştır

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 13.12.2013 tarihli 2013/12 sayılı Genelgesi gereği, Actavis İlaçları A.Ş. adına ruhsatlı olan “Oxopane 5 mg 28 kapsül, Oxopane 5  mg 56 Kapsül, Oxopane  5 mg 90 Kapsül, Oxopane 10 mg 28 kapsül, Oxopane 10 mg 56 kapsül, Oxopane 10 mg 90 kapsül, Oxopane 20 mg 28 kapsül, Oxopane 20 mg 56 kapsül, Oxopane 20 mg 90 kapsül adlı ilaçların  “Oxycodone” adlı kontrole tabi maddeyi içermeleri nedeniyle “Kırmızı Reçete İle Verilecek İlaçlar” kapsamına alındığı, söz konusu ilaçların “Kırmızı Reçete” ile verilmesi gerektiği bildirilmiştir. 1 kırmızı reçeteye 1 aylık doz olarak yazılabilecek doz miktarkarı: Oxopane 5 mg 28 kapsül” adlı ilaçtan en fazla 9 (Dokuz) kutu, “Oxopane 5 mg 56 kapsül” adlı ilaçtan en fazla 5 (Beş) kutu, “Oxopane 5 mg 90 kapsül” adlı ilaçtan en fazla 3 (Üç) kutu, “Oxopane 10 mg 28 kapsü” adlı ilaçtan en fazla 5 (Beş) kutu, “Oxopane 10 mg 56 kapsül” adlı ilaçtan en fazla 3 (Üç) kutu, “Oxopane 10 mg 90 kapsül” adlı ilaçtan en fazla 2 (İki) kutu, “Oxopane 20 mg 28 kapsül” adlı ilaçtan en fazla 3 (Üç) kutu, “Oxopane 20 mg 56 kapsül” adlı ilaçtan en fazla 2 (İki) kutu, “Oxopane 20 mg 90 kapsül” adlı ilaçtan en fazla 1 (Bir) kutu reçete edilebileceği belirtilmekte olup, İlgili ilaçların 1 kırmızı reçete  ile 1 aylık kullanımlarından daha yüksek doz gerektiren durumlar için ilgili hekim raporu gerektiği bildirilmektedir.

2013/12 sayılı Genelge için tıklayınız.

Okunma Sayısı: 2063