Değerli Meslektaşlarım

Değerli Meslektaşlarım Geçtiğimiz hafta Ankara’da TEB 39. Büyük Kongremizi gerçekleştirdik. Otuz yıldır bu mesleği icra eden yirmi beş yıldır da örgütlerde görev alan bir eczacı olarak son 4-5 yılın meslekte yaşanan en kötü ve en belirsiz dönem olduğuna inanmaktayım. Bundan 4-5 yıl önce bu mesleğin üyelerinin tamamına yakını mesleğinden memnun iken bugün nerede ise tamamında bir memnuniyetsizliğin olması bunun açık göstergesi olmakta. Yine yaşanan bu yakın geçmişe baktığımızda sürecin mesleğimiz adına yöneticisi ve en büyük sorumlusu olan TEB Merkez Heyeti'nin yapılanmasında örgütün tüm dinamiklerinin irade mekanizmalarının içinde olmadığını görebiliriz. Örgüt tabanının önemli bir bölümünün temsiliyetini işlevsiz hale getiren ve bu gücün tabanına, aklına ve yüreğine haksızlık eden anlayışın yasamızın asimetrik temsiliyet boşluğundan istifade ederek yerleştirdiği anti demokratik yapılanma alışkanlığının devam etmesi bu Kongrede de örgütü aynı kısır yola sokmuştur. Hatta bir Oda Başkanının “liste yapamıyorsanız eleştiri hakkınız yoktur” söylemi gelinen noktanın vahametini işaret etmektedir. TEB Kongresinden bir ay önce kongrede tüm eczacı tabanını temsil edecek ortak bir listenin çıkması için her türlü görüşmede bulunduk ama ne yazık ki bir sonuç alamadık. Yürürlükte olan asimetrik temsiliyet kuralları ile oynanan ve başı sonu belli olan bu seçime girmek hiçbir şeyi değiştirmeyecekti. Nitekim seçim öncesi görüşmelerimizin sonuçsuz kalmasından sonra, bu Kongre öncesinde Yetkili Kurullarımız ile yaptığımız toplantı sonrasında 6643 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine dava açma kararını zaten almıştık ve bunu Kongrede Odamız adına yaptığım konuşmada dile getirdim. Yine bu Kongrede mesleğimizin ekonomik durumunu veriler ve yorumumuz ile ifade ederken sizlerin duygu ve düşüncelerini sizler adına genel kurula taşıdım. Bursa Eczacı Odası 57 yıllık kurumsal geçmişinde görev alan çok değerli Başkan ve Yöneticilerinin emekleri ve üyelerinin destekleri ile saygın bir yere sahip olmuştur. Bizler de bu saygın geçmişe layık olmaya özen göstermekteyiz. Mesleğimiz adına projeler üretmekte ve hayata geçirmekte, gerek mesleğimiz ve gerekse temel değerlerimiz üzerinde görüş ve duruş sergilemekteyiz. Bundan sonra da bu çizgimizi devam ettirmeye kararlıyız. Gerek bu Kongrede gerekse diğer toplantılarda her türlü desteğini almış olduğumuz başarılı ekonomik örgütümüz Bursa Ecza Kooperatifi Başkan ve yöneticilerine ayrıca teşekkür ederim.   Ecz.Kubilay Aydın 26. Dönem Bursa Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Okunma Sayısı: 2549