Yeşil Reçete İle Verilecek İlaçlar İçin Tek Uzman hekim Raporunun Geçerli Olması Hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 23.09.2013 tarih ve 101394 sayılı 2013/9 sayılı genelgesi ile Yeşil reçeteye tabi ilaçların her bir reçeteye 2 (iki) kutudan fazla reçetelendirilmeleri  için sağlık kurumlarınca verilecek raporların ilgili tek uzman hekim tarafından düzenlenmesinin yeterli olacağı tekrar hatırlatılmıştır.

Okunma Sayısı: 1500