Değerli Meslektaşlarımız

Değerli Meslektaşlarım,

Bursa Eczacı Odası Yetkili Kurulları olarak iki yıl önce bizlere vermiş olduğunuz görev süremizi doldurduk. Gerek ülkemiz gerekse sektörümüz konjonktürel faktörlerden yoğun bir etkileşim süreci yaşamakta. Yakın geçmişimize baktığımızda bundan on yıl önce nerede ise meslektaşlarımızın tamamı hayatından memnun iken bugün nerede ise tamamı hayatından memnuniyet duymamakta ve geleceğe endişe ile bakmakta.

Sağlıkta Dönüşüm denilen uygulamanın yaratmış olduğu gider büyümesine karşılık düzenlenen tasarruf tedbirleri içinde yer alan ilaç fiyat düşüşleri ile aslında ucuzlaştırılan sadece ilaç değil eczacının mesleki emeği de olmuştur. Büyük bir heyecan ile beklenen Meslek Yasamızın Yönetmeliğinin halen yayınlanmamış olması geleceğimiz hakkındaki belirsizliği giderememiştir. Hesapsızca açılan yeni fakültelerin vereceği nitelikli niteliksiz fazla sayıdaki mezunun mesleğin kalitesini düşürmesinin yanında kendi içindeki sayısal dengelerini etkileyeceği, her yıl birkaç bin eczane açılırken bir o kadarının kapanmasına neden olacağı öngörüsünü taşımaktayız.

Yeni imzalanan SGK Protokolündeki Eczane Hizmet Bedellerindeki artışın birebir eczanelerimize dönüp dönmeyeceğini bu yıl belirlenecek olan Global Bütçedeki ilaç ve eczacılık hizmetlerine ayrılan bütçedeki artış oranında görmüş olacağız. Bu artışın yüzde yirmilerin altında kalması halinde ekonomilerimizde 2011-2013 arası dönemdeki kayıplar yerine konmamış olacaktır.

Bursa Eczacı Odası olarak görev yaptığımız iki yıllık süre içinde büro faaliyetlerimiz dışında da mesleğimizin sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için birçok somut projeyi gerek Türk Eczacıları Birliği Komisyon çalışmalarında gerekse Bölgelerarası Toplantılarda hayata geçirilmesi için gündeme getirdik.

Yine bu iki yıl içinde yüzden fazla gündemli toplantıda 930 üyemiz adına bin’e yakın karar aldık. Hem karar hem de uygulama noktalarında tüm meslektaşlarımıza sahip çıkan bir anlayış içinde davranış göstermeye itina ettik.

Görev süremizce bizlere destek olan tüm meslektaşlarımıza, Oda çalışanlarımıza, bölge ve ilçe Temsilcilerimize, Komisyonlarımızda ve Yetkili Kurularımızda görev alan üyelerimize Yönetim Kurulumuz adına teşekkür eder, şükranlarımızı sunarken Seçimli Olağan Genel Kurulumuzda mesleğimizin bugününe hizmet verecek ve yarınına hazırlanacak özelliklerde olduğuna inandığımız 44 kişilik Yetkili Kurul aday listemiz ile göreve talip olduğumuzu siz değerli meslektaşlarımıza arz ederiz.

 

Ecz. Kubilay Aydın                                                                25. Dönem Bursa Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Okunma Sayısı: 2070