Xolair 150 mg Enj. Çözelti İçin Toz İçeren Flakon'un S1698 Parti Numarasına Uygulanan Geri Çekme İşlemi Hakkında

TEB'in 6411 sayı ve 23.09.2013 tarihli duyurusu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun resmi internet sayfasında (www.iegm.gov.tr) 20.09.2013 tarihinde yayımlanan duyuru ile, "Xolair 150mg Enj. Çözelti için Toz İçeren Flakon" adlı ürünün S1698 parti numarasına  15 Ağustos 1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik"e göre 1. sınıf A seviyesinde (hasta, eczane, ecza deposu, hastane vb.)  geri çekme işlemi uygulandığı ve gereğinin yapılmasının ilgili firmaya duyurulduğu bildirilmektedir. Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim. Uzm. Ecz. Harun KIZILAY Genel Sekreter

Okunma Sayısı: 1875