Başkan'dan

Değerli Meslektaşlarım, Ülke gündeminde yeni anayasa, mesleki gündemimizde ise SGK Protokolü revizyonu sürecini yaşamaktayız. Bir tarafta içi sonradan doldurulmak üzere referanduma götürülmüş boş bir anayasanın meclis aritmetiği ile dolaylı dayatılmış olarak hazırlanmasını yaşarken, diğer taraftan da mesleğimizin yaşam koşullarının her geçen gün bir önceki günü aratır şekilde kötüye gidişini izliyoruz. İşte böylesine kritik bir dönemde Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetimizin bu yılki 14 Mayıs etkinliklerimizin ana temasını “Önce hasta güvenliği. Kendiniz gibi ilaçlarınızın düzenli kontrolünü ihmal etmeyin” toplumsal mesajı olarak belirlemesinin mesleğin tabanında hayal kırıklığı yaratacağını öngörmekteyiz. Tabi ki akılcı ilaç kullanımı bizim mesleğimizin ana görevinin özetidir, elbette bu konuda halka gerekli mesajları vermek bizim mesleki sorumluluğumuzun gereğidir. Bu mesaj yılın her günü verilmelidir. Ama 14 Mayıslarda ana tema eczacılarımızın aklının ve yüreğinin sesi olmalıdır. Bizler Merkez Heyetimizin seçmiş olduğu mesajı mesleki ve toplumsal sorumluluğumuz gereği bugüne kadar olduğu gibi doğal olarak her gün vereceğiz fakat 14 Mayıs haftası kapsamındaki etkinliklerimizde eczacılarımızın öncelikli sorunlarını ve yeni anayasa kapsamındaki meslek örgütlerinin yerinin tanımlanması konusunu gündem edeceğiz. Önümüzdeki günlerde programı elinize ulaşacak olan etkinliklerimize katılımınız aklımızın ve yüreğimizin ortak sesinin daha yüksek olmasına katkı verecektir. Sevgi ve saygılarımla. Ecz.Kubilay Aydın  

Okunma Sayısı: 1911