Başkan'dan

Değerli Meslektaşlarım,
Sık sık hacker saldırısına maruz kalan internet sayfamız Bursa Ecza Kooperatifi'nin yan kuruluşu olan Farmasyon tarafından yenilendi. Bu konuda bizlere destek olan Bursa Ecza Kooperatifi ve Farmasyon yetkililerine ve teknik personele teşekkür ederiz.
Hiç şüphe yok ki mesleğimizin en büyük sorunu eczane ekonomilerindeki daralma. Bu yüzden ne senelerdir beklediğimiz yasamızın çıkması ne de hazırlanan yönetmelik taslağı, var olma derdinde olan eczane tabanında bir heyecan uyandırmadı. Geçtiğimiz hafta Afyon Eczacı Odamızın başarılı ev sahipliğinde gerçekleştirilen 38. Dönem 2.Bölgelerarası Toplantısı'nda da en çok üzerinde durulan konu bu oldu. Bizler de Odamız adına sizin duygu, düşünce ve sorunlarınızı dile getirdik.
Bilindiği gibi yaklaşık yedi yıldır küçük oranlarda gerçekleştirilen ilaç fiyat düşüşleri geçtiğimiz yılın Kasım ayında arka arkaya yayınlanan İlaç Fiyat Kararnamesi ve Sağlık Uygulama Tebliği ile tepe noktasına ulaşmış, eczanelerimizde ciddi ciro düşüşlerine neden olmuştu. Bir taraftan bu ciro düşüşü yaşanırken, diğer taraftan stoklarımız önemli ölçüde değer kaybetmişti. Bütün bunların yanında ilaç firmalarının eczanelere uyguladığı ticari iskontoları geri çekmesi deyim yerinde ise deprem etkisi yaratmıştı.
Sektörde yaşanan deflasyona karşılık günlük yaşantımızda eczane giderlerini etkileyen enflasyon gerçeğini de düşündüğümüzde 2012 yılında tüm eczaneler 2011 yılına oranla yüzde 30 oranında daha az kazanır hale gelmiştir. Bir başka ifade ile bu oranda yoksullaşmıştır. 2011 Yılının ilk on ayında devlet eczanelere toplam 18,485 milyar lira öderken bu yıl bu rakam ilk on ayda yüzde 7.35 azalarak 17,127 milyar liraya düşmüştür. Oysa eczacılar bu yıl ilk on ayda yaklaşık yirmi beş milyon kutu daha fazla ilaç dağıtım hizmeti gerçekleştirerek 1,438 milyar kutudan 1,463 milyar kutuya çıkmışlardır.
 
Şöyle bir baktığımızda yüzde 7 ciro kaybı, yüzde 3 iskonto düşüşü, yüzde 1,73 kutu hizmet artışı ve yüzde 8 civarında da enflasyonu koyduğumuzda eczacıların 2011 yılındaki yaşam koşullarını yakalayabilmeleri için 2013 yılı bütçesindeki ilaca ayrılan payın 20,5 milyar lira civarında olması gerekir. Ayrıca ilaç fiyatlarının düşüşünün normal sayılmayacak sınırlara ulaşması ilaç hizmetlerinde kesinti ve aksama riskini ortaya çıkarmaktadır. Hayati önem sahip bazı ilaçların kuruşlu rakamlara düşmesi piyasada bulunmama sıkıntısını başlatmıştır.
 
Yine hayati öneme sahip orijinal ilaçların Türkiye’deki fiyatlarının dünya pazarına da referans olması riski nedeniyle bu ilaçların ülkemizden çekilme tehlikesi bulunmaktadır.
 
Sektörü bekleyen bir başka tehlike de gerek eczanelerin, gerek depoların gerekse özellikle yerliler başta olmak üzere üretici firmaların faaliyetlerini sürdürememesidir. İşte bu gerçekler ışığında,
- Global Bütçedeki ilaç giderlerinin sektörel sürdürülebilirlik mantığı içinde değerlendirilmesi
- Kamu Kurum iskontolarının Eczane faturasından çıkartılması
- Eczane meslek haklarının tanımlanıp belirlenmesi
- Eczane hizmet bedellerinin arttırılması
- İlaç Fiyat Kararnamesindeki yasal eczacı kârının arttırılması
- Sektörde haksız rekabete zemin hazırlayan adaletsiz mal fazlası sisteminin tüm eczanelerin eşit oranda alabileceği hale getirilmesi tarafımızdan önerilmiştir.
Mesleğin geleceği adına gerek üyelerimizin gerekse meslek örgütlerimizin her zamankinden çok birlik ve beraberliğe ihtiyacı vardır.
Bursa Eczacı Odası olarak bizler de çözüm odaklı katkılarımızı bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sürdüreceğiz.

Okunma Sayısı: 1894