Geri Çekme: Miacalcic 200 IU Nazal Spreyin Tüm Serileri

TEB'in 2471 sayı ve 31.07.2012 tarihli duyurusu

Birliğimize Novartis Ürünleri’nden gelen 31.07.2012 tarihli yazı ile;

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Avrupa İlaç Ajansının “kalsitonin içeren tüm nazal spreylerin uzun vadeli tedavi gerektiren kronik bir hastalık olan osteoporozun tedavisi için, bu endikasyondaki faydaları, risklere ağır basmadığından ve yine uzun süre kullanımının malignite riskindeki minimal artış ile ilişkili olduğu konusundaki gözlemler sebebi ile piyasadan kaldırılması yönündeki kararı” nın gündeme alınarak değerlendirildiği,

Bu doğrultuda Novartis Ürünleri tarafından tanıtımı yapılan Miacalcic 200 IU Nazal Sprey adlı ürünün T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından piyasadaki tüm serileri için 2.Sınıf B seviyesinde ( Ecza Deposu, Eczane, Hastane, vb.) geri çekme kararı alındığı,

İlgili ürünün tüm serilerinin satışının acilen durdurulması ve geri çekilme sürecinin başlatılması gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve eczane stoklarında bulunan söz konusu ürünlerin, ilgili depolara iade edilmesi hususunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY Genel Sekreter

Novartis Ürünlerinden gelen yazı için tıklayınız

Okunma Sayısı: 1532