Başkan'dan

Değerli Meslektaşlarım,

Her ne kadar toplumun geneli tatil sezonuna girse de, biz Eczacılar mesleğimizdeki gelişmeler nedeniyle tatil yapacak zamanı ve mental rahatlığı bulabilmiş değiliz.

Stok zararlarımızın sekiz aydır karşılanamamış olması, SUT'taki değişikler ve yakında başlayacak olan "E-Reçete" uygulaması gündemimizi yaşadığımız mevsim gibi iyice ısıttı.

Oda olarak E-Reçete hakkındaki görüşlerimizi geçtiğimiz ay Antalya'da yapılan Bölgelerarası toplantıda dile getirdik ve yeni uygulamanın, pilot bölgelerde yaşanan sorunların ve aksaklıkların çözümlenmesinden sonra ülke genelinde hayata geçirilmesini istedik. 1 Temmuz'da bölgemizde de başlayacak olan uygulama ile ilgili son bilgileri en ayrıntılı şekilde ve en yetkili ağızdan duyurmak için TEB Merkez Heyeti Genel Sekreterimiz Ecz.Harun KIZILAY'ı Bursa'ya davet ettik. 30 Haziran 2012 Cumartesi günü konuyu tüm üyelerimize açık genel toplantıda gündem edeceğiz.

Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta Türk Eczacıları Birliğimiz yaklaşık sekiz aydır sürüncemede olan KKİ ve İlaç Fiyat Farkı nedenli uğramış olduğumuz stok zararlarımızın karşılanması konusunda süreci hızlandırmak amaçlı bir girişim başlatmış, stok zararları karşılığı faturaların kesilip ecza depolarına gönderilmesi doğrultusunda istekte bulunmuştu. Söz konusu sorunun ilgili kamu kurumları, ilaç sanayi ve ecza depoları arasında netlik kazanmamış olması, ayrıca temmuz ayı içinde Eczacılar tarafından vergisi ödenecek olan bu faturaların, ödenip ödenmeyeceğinin ya da ne kadarının ödeneceğinin kesinlik kazanmaması nedenli gelişmelerin bir süre daha beklenmesinin uygun olacağı düşüncesindeyiz.

Geçtiğimiz hafta bir başka gelişmeyi de SUT'da yaşadık. Ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin düzenleyicisi ve tek alıcısı olan Kamu'nun gerektiğinde gerekn düzenlemeleri yapması son derece doğaldır ve destek vermemiz gerekir. Fakat daha önce hukuki süreçler sonunda durdurulmuş uygulamaların Tebliğ değişikliği ile tekrar uygulanmasını yadırgıyoruz. Sevgi ve saygılarımla.

Ecz.Kubilay AYDIN

Bursa Eczacı Odası Başkanı

Okunma Sayısı: 1785