Başkan'dan

Değerli Meslektaşlarım
 
Uzun yıllardır büyük umutlarla beklediğimiz yeni yasamız T.B.M. Meclisi'nde kabul edildi. Geçtiğimiz hafta Antalya’da gerçekleştirilen 38. Dönem 1.Bölgelerarası Toplantısında da en çok üzerinde durulan ve tartışılan konu yeni yasamız oldu.
 
Mesleğimizin bugünü adına geç kalınmış ve etkileri uzun yıllar sonra hissedilebilecek olsa da yeni yasanın mesleğimiz adına gelecekte geç kalınmamasını sağlayacak olması bir gerçektir. Yasanın etkisini en az on, on beş yıl sonra gösterebilecek olması da son yıllarda sertifika kursu gibi, hesapsızca açılan yeni Eczacılık Fakültelerinin meslek üzerine yaptığı olumsuz etkilerin hasarlarının telafi sürecini az çok ortaya koymaktadır.
 
Her ne kadar yeni yasa ile birlikte ülkede ne kadar eczane açılabileceği tartışma konusu edilse de son yıllardaki uygulamalarla eczane ekonomilerindeki daralma açıkça göstermektedir ki eczane sayılarını yasadaki sınırlamalar değil ekonominin gerçekleri belirleyecektir.
 
Yakın gelecekte ülkedeki eczacılık alanında iki büyük tehlike görünmektedir; iflas sürecine giren eczaneler ve bununla ilintili etik bozulmalar ve muvazaa.
 
Mesleğimizi geleceğe taşıyacak çarelerin bulunması ve hayata geçirilmesi hepimizin görevidir.
Eczane ekonomilerinin güçlendirilmesi ve mesleki bilginin sürekli yenilenmesi temel stratejiler olmalıdır.
 
Yeni yasamızın mesleğimiz adına hayırlı olması dileklerimle.Ecz.Kubilay Aydın

Okunma Sayısı: 1806