Başkanımız Ecz.Kubilay Aydın'ın 14 Mayıs Mesajı

Değerli Meslektaşlarım,

 Bu yıl Bilimsel Eczacılığın 173. Yılını 58 yıllık örgütsel geçmişi olan Türk Eczacıları Birliği'nin çatısı altında tüm yurtta kutluyoruz. Bizler, bu ülkenin Eczacıları olarak mesleğimizin bilimsel doğrulara uygun, başta yaşam ve sağlık hakkı olmak üzere tüm evrensel değerlere saygılı, Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyetimizin değerlerine yürekten bağlı, ülkemize ve insanımıza olan sorumluluklarımızın bilincinde, kamu çıkarlarını ve kaynaklarını koruyan ve kollayan bir anlayış içinde yurdumuzun her köşesinde kesintisiz olarak hizmet vermekteyiz. Ayrıca her birimiz bu ülkede yasalara saygılı birer sağlık emekçisi, birer üretici, birer işveren, birer vergi mükellefi, birer aile reisi özet ile ifade etmek gerekirse birer örnek vatandaşız.

 Ülkemize kattığımız değerler ve sunmuş olduğumuz hizmetin önemine karşılık olacak ve sürdürülebilirliğini sağlayacak yaşam standardı hakkına sahip olmalıyız. Ülkelerin gelişmişliği, gücü ve büyüklükleri sadece ekonomi çarkları içinde dönen büyük ekonomik değerler ile ölçülemez. Telaffuz edilen değerler toplumun yaşam kalitesine yansımıyorsa sanaldır. Çünkü insan ekonomi için değil, ekonomi insan için bir araçtır.
 Yakın geçmişimizde mesleğimiz açısından gelen her yılın geçen yılı arattığına şahit olduk. Bir taraftan yaşam kalitemizi belirleyecek olan ekonomik kazanımlarımız azalırken, diğer taraftan asli görevimizin dışındaki görevler ve standart olmayan değişken uygulamalar içinde enerjimizi tükettik.
 Her şeye rağmen ülkemize ve mesleğimize olan sevgi ve saygımız gereği üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirdik ve getireceğiz. Çünkü herkese eşit ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sadece sosyal devlet anlayışı içinde verilebileceği inancını taşıyor ve sahip çıkıyoruz.

 Gelecek on dört Mayısların dünyamız, ülkemiz ve mesleğimiz için daha mutlu daha umutlu olması dileği ile sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Ecz.Kubilay AYDIN Bursa Eczacı Odası Yön.Kur.Başkanı
 

Okunma Sayısı: 1790