Geri Çekme: Immucyst BCG İmmüno Terapötik 81 Mg Liyofilize Toz 1 Flakon/Kutu Adlı Ürünün Tüm Partileri

TEB'in 1692 sayı ve 10.05.2012 tarihli duyurusu

Konu: “Immucyst BCG İmmünoterapötik 81 mg Liyofilize Toz 1 flakon/kutu” adlı ürüne 2. sınıf B seviyesinde (eczane, hastane eczaneleri, kurumlar vs. gibi perakendeci seviyesine kadar) uygulanan geri çekme işlemi hakkında

Birliğimize Sanofi Pasteur Aşı Tic. A.Ş.’den gelen 07 Mayıs 2012 tarihli eczacılara hitaben gönderilmiş yazı ile;

Mesane kanseri tedavisinde kullanılan “Immucyst BCG İmmünoterapötik 81 mg Liyofilize Toz 1 flakon/kutu” isimli ürünün seri serbest bırakma testlerinden birinin yeniden validasyonu sırasında beklenmedik bir sonuç elde edilmesi nedeniyle, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ürünün son kullanma tarihi geçmemiş tüm partilerine tedbiren 2. sınıf B seviyesinde (eczane, hastane eczaneleri, kurumlar v.s. gibi perakendeci seviyesine kadar) geri çekme işlemi uygulandığı bildirilerek,

Geri çekmenin söz konusu olduğu bu ürünün son kullanma tarihi geçmemiş tüm serilerinin, temin edilen depoya soğuk zincir koşullarına uygun olarak (+2 C - +8 C arası) iade etmenin önemle olduğu, iade işleminin teyit amaçlı imzalı ve kaşeli resmi yazı ile ilgili depoya bildirilmesi gerektiği ve belirtilen serilerden elinde bulunmayan eczacıların ise imzalı ve kaşeli resmi yazı ile ilgili depoya bildirmeleri istenmiştir.

Bilgilerinizi ve geri çekme işleminin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için eczane stoklarında bulunan söz konusu seriye ait ürünlerin, ilgili depolara iade edilmesi hususunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY

Genel Sekreter

Firmanın Yazısı için tıklayınız...

Okunma Sayısı: 2051