Mysoline 250 mg tb

İl Sağlık Müdürlüğü’nün 25.04.2014 tarih ve 8898 sayılı duyurusu

Keymen İlaç firmasının ruhsatına sahip olduğu “Mysoline 250 mg Tablet” isimli ilacın üretiminde yaşanan sorunlar nedeniyle, Kurumumuzca geçici ithalat izni verilmiştir. Buna bağlı olarak uzun süredir piyasada zor bulunan ilacın 15.04.2014 tarihinden itibaren piyasada bulunması sağlanacaktır. Söz konusu ilacın, hastaların yoğun talebi nedeniyle reçetesiz olarak eczanelerden temin edilmesinin önüne geçmek ve piyasada kısa sürede yoka girmesini önlemek amacıyla yerli üretim yapılıp piyasaya verilinceye kadar “Normal Reçete İle Verilmesi Gereken Kontrole Tabi İlaçlar” reçetesi kapsamına alınması uygun bulunmuştur.” denilmektedir.

Konu ile ilgili olarak Kurum tarafından da Birliğimize resmi yazı gönderilmiş olup, ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun Kızılay
Genel Sekreter

Kurumdan gelen yazı için tıklayınız.

 

Okunma Sayısı: 2231