Kayıp Kırmızı ve Yeşil Reçeteler

Karacabey Devlet Hastanesi'nde görevli Psikiyartri Uzmanı Dr. Aysel Köseoğlu tarafından reçete edilmemiş 06-KA 092353 - 092354 seri numaralı kırmızı reçetelerin tüm nüshaları kaybılmuştur.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün 21.05.2014 tarih 10700 sayılı duyurusu

Siirt Sağlık Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumu'ndan teslim aldıkları 13-YD 170401-170500 seri numaralı reçeteleri reçete koçanının kaybolduğu bildirilmiştir.

Sözkonusu reçeteler ile ilaç temininin yapılmaması ve evrakta sahtecilik suçuna istinaden emniyet yetkilileri ile bağlantıya geçilmesi önemle rica olunur.

Okunma Sayısı: 2126