Xyrem 500 mg/ml Oral Çözeltinin Kırmızı Reçete Kapsamına Alınması Hakkında

İl Sağlık Müdürlüğü'nün 12993 sayı ve 17.06.2014 tarihli duyurusunda;

Xyrem 500 mg/ml oral çözelti isimli ilacın sodyum oksibat adlı kontrole tabi maddeyi içermesi nedeniyle Kırmızı Reçete ile Verilebilecek ilaçlar kapsamına alındığı, söz konusu ilacın polisomnografi ve MSLT ile tanısı konulup sadece nöroloji uzmanları tarafından kırmızı reçeteye yazılabileceği ve 3 uzman hekimin imzası bulunan ilaç kullanım raporu ile reçete edilebileceği, hastaya eczanede "Xyrem için bilgilendirilmiş hasta onay formu" eşliğinde teslim edilmek suretiyle 3 aylık rapor için en fazla 9 (dokuz) kutu ilaç verilebileceği ve hastanın ilk 3 ayda iki haftada bir hekim tarafından görülmesi, sonrasında ise 3 ayda bir takibinin yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Okunma Sayısı: 2033