Takviye Edici Gıda Talimatı Değişikliği

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 01.07.2014 tarih ve 14077 sayılı duyurusu

Bilindiği üzere takviye edici gıda üreten ve ithal eden işletmeler, ürünlerini piyasaya arz etmeden önce her ürün için Bakanlığımızdan onay almakla yükümlüdür. TAkviye edici gıdalara ait düzenlemelerin yer aldığı takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi, işlenmesi ve piyasaya arzına ilişkin uygulama talimatı güncellenmeiş olup Bkanlığımız http://tarim.gov.tr/sayfalar/mevzuat internet adresinde yayınlanmıştır.

Okunma Sayısı: 2313