Başkan'dan

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM


Her geçen gün zorlaşan Eczacılık mesleğinin geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren yeni uygulamalar ile sürdürülemez hale geldiğine şahit olmaktayız. Uygulanan sağlık politikalarındaki hesapsızlıklar sonunda gelinen noktada biz Eczacılar sürecin sorumlusuymuş gibi tasarruf önlemleri arasında ilk sıraya yerleştirildik. Bizler sizlerden aldığımız yetki ile mesleğimizi bu olumsuz süreçten kurtaracak geniş tabana yayılan, ortak akıla inanan, örgüt demokrasisini iki yılda bir ortaya konulan sandıktan ibaret görmeyen, basiretli ve dirayetli bir T.E.B. Merkez Heyeti'nin oluşması için emek harcadık. Sizlerin duygu ve düşüncelerinizi, daha doğrusu feryatlarınızı genel kurul kürsüsünde kamuoyuna yansıttık. Ülkedeki bütün Eczacılara umut olacak, nitelikli isimlerden oluşan ve geniş tabanı temsil eden bir listenin hazırlanmasına destek olduk. Özet ile ifade etmek gerekir ise üzerimize düşen görevi gücümüzün sınırlarında yerine getirdik.

Türk Eczacıları Birliği'nin delege demokrasisi üzerine kurgulanmış yasası çerçevesinde yapılan seçimin sonucunda geçmişte yaşanan süreçte de Eczacılık Mesleğinin yöneticiliğini yapan meslektaşlarımız bir kez daha bu göreve gelmişlerdir. Eczacılık mesleği açısından en karamsar dönemin yaşandığı günümüzde kendilerini bekleyen sorumlulukları ve görevleri “ziyaret ettik, görüştük, konuştuk” sözleri ile değil elle tutulur somut kazanımlar ile yerine getirmelerini umut etmekteyiz. Çünkü mevcut koşullar ivedilik ile Eczacı lehine düzeltilmez ise birkaç ay içinde birçok Eczanemiz kapanacak, birçoğu da gizli iflas noktasına gelecek ve hayati önem taşıyan ilaçlar bulunamaz hale gelecektir.

Bu süreci yönetecek ve planlayacak bir merkezi iradeyi ve katkı vereceğimiz eylem planını acil olarak beklemekteyiz.   Unutulmamalıdır ki yaşanan olağanüstü koşullar düşünüldüğünde kaybedilecek günlere değil saatlere bile tahammül edebilme şansımız yoktur. Aksi koşulda Bursa Eczacı Odası olarak üyelerimiz ile birlikte sürece karşı bölgesel bir mücadele hakkımız doğacaktır.

Bursa Eczacı Odası üye tabanı ile birlikte bu mücadeleyi verebilecek azim ve kararlılığa sahiptir.

BURSA ECZACI ODASI      

YÖNETİM KURULU ADINA

BAŞKAN                       

ECZ. KUBİLAY AYDIN

 

Okunma Sayısı: 1539