Sahte İlaç Raporu

  • İl Sağlık Müdürlüğü'nün 505.06.03/635 sayılı duyurusu

İstanbul Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde görevli İç Hastalıları Uzmanı Dr. Betül Erişmiş tarafından 4261958......  TC kimlik nolu Ke.... Er... adlı şahsa düzenlenmiş görünen 18/0/2014 tarih ve 146823 takip numaralı ilaç kullanım raporunun sahte olduğu, söz konusu raporun Birlik HBYS üzerinden iptal edildiği ve konu hakkında hukuki yönde inceleme süreci başlatılmış olduğu bildirilmiştir. Sözkonusu raporla ilaç karşılanmaması ve bu yönde bir sahtecilik olayı ile karşılaşıldığında en yakın emniyet birimi ile iletişime geçilmesi önemle rica olunur.

  • İl Sağlık Müdürlüğü'nün 505.06.03/552 sayılı duyurusu

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 27574001196 TC kimlik nolu hasta İbrahim Ekiz adına düzenlenmiş 06/419 seri numaralı hemofili takip karnesinin kaybolduğu bildirilmiştir. Sözkonusu takip karnesi ile ilaç temini yapılmaması veya yazılmış reçeteye rastlanması durumunda en yakın emniyet birimi ile iletişime geçilmesi önemle rica olunur.

  • İl Sağlık Müdürlüğü'nün 505.06.03/549 sayılı duyurusu

Elazığ'da Ecz. O.V.G...... 13-YC 963250-13-yv 963255 seri numaralı yeşil reçetelerin 1. nüshalarının kayıp edildiği bildirilmiştir.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nce tespiti yapılan 294916..... TC kimlik nolu Ön.....  De........ ve 259364.... TC kimlik nolu At...... Öz.... isimli şahısların sahte reçetelerle Aferin 30 kapsül isimli ilacı eczaneerden temin ederek ilaç suistimali yaptıkları ve Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan araştırmada İzmir Konak 12 nolu Gültepe 2 ASM'de görev yapan Dr. Nazan Özen tarafından At...... Öz..... adına düzenlenmiş görsterilen sahte reçetelerle eczanelerden çok sayıda Aferin 30 kapsül isimli ilacı temin ettiği bildirilmiştir.

 Sözkonusu yeşil reçeteler ve sahte reçetelere rastlanması halinde ilaç temini yapılmaması ve en yakın emniyet birimi ile iletişime geçilmesi önemle rica olunur.

 

Okunma Sayısı: 1382