Kayıp Yeşil Reçete

Dörtçelik Çocuk Hastanesi Dahiliye Servisinde 13-YB 902664 seri numaralı yeşil reçetenin 3 nüsha olarak hastaya sehven verişmiş olduğu bildirilmiştir. Sözkonusu reçeteye rastlanması halinde Bursa Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bilgi verilmesi rica olunur.

Okunma Sayısı: 1603