18.01.2016 tarih ve 29597 sayılı RG'de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında

TEB'in 18.01.2016 tarihli duyurusu

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 18.01.2016 tarih ve 29597 sayılı Resmi Gazete'de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Tebliğin Dördüncü Bölüm İlaç başlıklı kısmı ile ilgili değişiklikler karşılaştırmalı tablomuzda irdelenmiş olup, ilgili maddelerin yürürlük tarihleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

“MADDE 28 – Bu Tebliğin;

d) 1 ve 2 nci maddeleri 1/11/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

e) 9 uncu maddesi 1/12/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

g) 10, 26 ve 27 nci maddeleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra, (Yürürlük Tarihi: 25 Ocak 2016)

ı) 7 nci maddesinin (b) bendi, 8 inci maddesinin (a) bendi, 11 inci maddesi, 16 ncı maddesinin (c) bendi ile 22 ncimaddesi yayımı tarihinde, (Yürürlük Tarihi: 18 Ocak 2016)

yürürlüğe girer.“

Tebliğ değişiklik metni ve yürürlükte bulunan SUT ile hazırlanan karşılaştırmalı liste ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter

 

Tebliğ metni için tıklayınız.

 

Karşılaştırmalı tablo için tıklayınız.

 

 

Okunma Sayısı: 1921