Kontrole Tabi İlaçlar

İl Sağlık Müdürlüğü'nün 29.02.2016 tarih ve E244 sayılı duyurusu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 02.07.2015, 04.08.2015 ve 16.10.2015 tarihli talimatnameleri ile 120 mg psödoefedrin tuzlarını kombine olarak ihtiva eden "Cirrus uzun salım film tb, Sevopel MR 2,5/120 mg kapsül, Aerius D-12 tb, Clarinase Repetabs Denetimli salım tb, Delodef MR 2,5/120 mg kapsül, Duades 120/2,5 mg efervesan tb, Rinomast 2,5/120 mg efervesan tb" isimli ilaçlar kontrollü tüketimlerinin sağlanması amacıyla "Normal Reçete ile verilmesi gereken kontrole tabi ilaç" kapsamına alınmıştır. 

Sözkonusu ilaçların bir reçeteye yazılabilecek bir aylık doz miktarı 1 (bir) kutu olarak belirlenmiştir. Konuyla ilgili olarak sözkonusu ilaçların reçetelenmesi ve karşılanmasında belirlenen aylık doz miktarına uyulması, reçetesiz satışının yapılmaması ve kayıtlarının ilgili mevzuat doğrultusuda yapılması gerekmektedir.

Okunma Sayısı: 1729