Geri Çekme: Bitiron Tablet

TEB'in 22.03.2016 tarih ve 1685 sayılı duyurusu

"İbrahim Hayri Barut Veresesi" ruhsatına sahip olduğu "Bitiron Tablet" adlı müstahzarın 04435 (SKT: 08/2017) parti numaralısı ile ilgili olarak yapılan piyasa kontrol analizleri neticesinde düzenlenen raporda numunenin dağılma testi yönünden firma spesifikasyonuna uygun bulunmadığı ,

 

bu nedenle Bitiron Tablet" adlı müstahzarın 04435 (SKT: 08/2017) parti numaralısına 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Geri Çekme Yönetmeliği"ne göre 1. sınıf A seviyesinde (nihai kullanıcı seviyesi) geri çekme işlemi uygulandığı ve gereğinin yapılmasıyla ilgili firmaya duyuru yapıldığı bildirilmiştir.

Okunma Sayısı: 1905