Aldolan Ampul Suistimali Duyuruları

İl SAğlık Müdürlüğü'nün 31.03.2016 tarih ve E351 sayılı duyurusu

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün ilgili yazısı ile, 566......046 TC kimlik nolu Meh.... Kar...... isimli şahıs tarafından değişik şikayet ve tanılarla ( prostat malign neoplazmı, mesana ca, sağ ayak distal fraktürü, şiddetli ağrı vb) hastanelere başvurarak sık aralıklarla Aldolan ampul isimli ilacı kendine yaptırdığı veya reçete yazdırarak serbest eczanelerden temin ettiği tespit edilerek hasta tarafından Aldolam ampul isimli ilacın suistimal edildiği yönünde kanaat oluşturduğu bildirilmiştir.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü'nün ilgili yazısı ile, 181......298 TC kimlik nolu Bir.... Erd.... 'un Ortaköy Entegre İlçe Hastanesi'nim acil servisine başvurarak Aldolan ampul isimli iacç isteminde bulunduğu, hastanın sözkonusu ilacın bağımlısı olduğundan şüphelenilmesi üzerine hasta hakkında Çorum İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan araştırmada Aldolan ampul bağımlısı olduğuna dair 2010 yılına ait resmi yazılara rastlandığı bildirilmiştir.

 

Adı geçen şahısların ilaç temininde bağımlılığı veya suistimali şüphesi göz önüne aluınarak dikkat edilmesi veya en yakın emniyet birimi ile temasa geçilmesi önemle rica olunur.

Okunma Sayısı: 1364