Su Altı Hastalıkları ve Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Hakkında

İl Sağlık Müdürlüğü'nün 03.05.2016 tarihli ve E542 sayılı duyurusu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Su Altı Hastalıkları ve Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi'nin 18.04.2016 tarihinden itibaren hizmet vermeye başladığı ve dalış hastalıkları, her türlü iyileşmesi gecikmiş yara, Kr Osteomiyelit, yanık hastalıkları, ani işitme kayıpları, ani görme kayıpları, karbonmonooksit zehirlenmeleri (Karboksihemoglobin % 35 olan ve baygın bulunmuş tüm hastalar) konularında hizmet verdikleri iletilmiştir.

Okunma Sayısı: 1473