Aferin Kapsül Suistimali

İl Sağlık Müdürlüğü'nün 30.05.2016 tarih ve E674 sayılı duyurusu

İstanbul İl sağlık Müdürlüğü'nün yazısı ile İstanbul Bağcılar Özel Aile Tıp Merkezi'nde görevli Dr.Selahattin Anaç tarafından 408..........604   TC. kimlik nolu Me...... Uç...  adlı şahıs adına 18.04.2016 ve 02.05.2016 tarihlerinde düzenlenmiş 2 adet reçetenin renkli fotokopi ile çoğlatılmaları suretiyle eczanelerden mükerrer olarak Aferin Kapsül alınmaya çalışıldığı bildirilmiştir.

Sözkonusu reçetelere rastlanması halinde en yakın emniyet birimine ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi önemle rice olunur.

Okunma Sayısı: 1529