İlaç Suistimali Duyuruları

İl Sağlık Müdürlüğü'nün 28.06.2016 tarih ve E857 sayılı duyurusu

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısında 110........62 TC kimlik nolu Me... Bu.... Çe.... isimli şahsın değişik şikayetlerle hastanelere başvurduğu, ve sık aralıklarla Xanax, Nervium, Ativan, Lyrica, Rivotril gibi ilaçları reçeteye yazdırarak eczanelerden temin ettiği tespit edilmiş, sözkonusu hasta tarafaından Benzodiazepin türü ilaçların suistimal edilidği yönünde kanaat oluştuğu bildirilmiştir.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün 21.06.2016 tarih ve E823 sayılı duyurusu

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısında 507.......68 TC kimlik nolu Ve... Ya... Do... isimli şahsın Aldolan Ampul adlı ilaca bağımlı olduğunun, İstanbul Esenyurt Devlet  HAstanesi'nin acil servisine birçok kez müracaat ettiğinin, kişiye farklı hekimler tarafından Aldolan ampul reçete edildiğinin ve uygulandığının tespit edildiği, ayrıca Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nün 2014 yılında sözkonusu kişinin Aldolan ampul bağımlısı olabileceği hakkında duyuru yaptığının anlaşıldığı bildirilmiştir.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün 28.06.2016 tarih ve E856 sayılı duyurusu

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısında 217.......14 TC kimlik nolu Gü.... Ge....... adlı şahsın 1 kutu Contramal damla yazılı 18.05.2016 tarih ve 13-YC/119857 sayılı yeşil reçete üzerinde oynama yaparak ilacı 6 kutu yaptığı, 03.05.2016 tarihli 14-YA/0893140 numaralı reçetenin tarihinin de sözkonusu kişi tarafından 05.05.2016 olarak değiştirildiği tespit edildiği bildirilmiştir.

Yukarıdaki kişilerin sözkonusu ilaçları içeren reçetelerle eczanelre başvurmaları halinde ilaç temininde bağımlılığı veya suistimali şüphesi göz önüne alınarak dikkat edilmesini rica ederiz.

Okunma Sayısı: 1321