Sağlık Çalışanlarına Aşı Uygulaması Hakkında

İl Sağlık Müdürlüğü'nün 27.07.2016 tarih ve E984 sayılı duyurusu;

Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun yürütmekte olduğu Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) çerçevesinde sağlık çalışanlarına uygulanacak aşılarla ilgili Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bir program başlatmıştır. 

 

Okunma Sayısı: 1735