Ruhsatsız İlaç Satışı Hakkında

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nün 01.08.2016 tarih ve 1319221-501.99-E1000 sayılı duyurusu

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un 28. Maddesi, "Beşeri ilaçlar, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı geleneksel bitkisel tıbbi ürünler; Sağlık Bakanlığının iznine tabi olan homeopatik tıbbi ürünler, enterel beslenme ürünleri dahil özel tıbbi amaçlı bebek mamaları münhasıran eczanede satılır.

İlgili bakanlıktan izin, ruhsat veya fiyat alınarak üretilen veya ithal edilen gıda takviyeleri, eczacılık ve ziraatte kullanılan ilaç, kimyevi madde ve diğer sağlık ürünleri, veteriner biyolojik ürünler hariç veteriner tıbbi ürünleri, kozmetik ürünler, kapsamı Sağlık Bakanlığınca belirlenen tıbbi malzemeler, anne sütü ve beslenme yetersizliğinde kullanılan çocuk mamaları ile erişkinlerin metabolizma bozukluklarında kullanılan tüm destekleyici ürünler ve Türk Eczacıları Birliği tarafından çıkarılan bilimsel yayınlar eczanelerde satılabilir." hükmündedir.

Bu doğrultuda; evvelce analizleri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yaptırıldığı ve içeriğinde ilaç etkin maddesi tespit edilmiş başta Kamagra, Vega, Cobra, Çin Topu, Maxman, Tiger, Sildenafil Tablet, Lacoste Tablet ve Jaguar Tablet adlı ürünler olmak üzere, yukarda bahsi geçen 28.Madde kapsamına girmeyen tüm ürünlerin satışının yapılmaması, Bakanlığımız Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 30/05/2016 tarihli ve 60429939-69323 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgilerini rica ederiz.

 

Okunma Sayısı: 1550