SGK Reçetelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

SGK ile yapılan görüşmelerde aşağıdaki noktalara dikkat edilmesi gerekliliği özellikle rica edilmiştir.

 • Doz düzeltme dilekçelerinin dozu hatalı yazan hekim veya bir uzman doktor tarafından kaşe-imzalanması gerekmektedir.
 • Majistral ilaç içeren e-reçetelerin Medula Sistemi'ne manuel reçete olarak kaydedilmesinde hiçbir sakınca yoktur.
 • Lucentis, Eylea, Ozurdex gibi göz ilaçlarında varsa yükleme dozlarının tamamlanmış olmasına, ilaç değişim kurallarına dikkat edilmesi rica olunur. 

 

YAŞ TİP YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERASYONU

ORTAK KURAL:

 • Lucentis, Eylea etken maddelerini içeren ilaçlar; üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde en az üç göz hastalıkları uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ile hasta anamnezi, FFA (kontrendikasyonu yoksa) ve lezyona ait renkli resim ve/veya OKT varlığı raporda belirtilerek, göz hastalıkları uzmanlarınca reçetelenerek uygulanır.
 • Bu grup ilaçlar kombine olarak kullanılamaz.
 • Bu grup ilaçlar yalnızca ayakta tedavi kapsamında ödenir.

LUCENTİS VE EYLEA:

 • Hasta anamnezi, FFA (kontrendikasyonu yoksa) ve lezyona ait renkli resim ve/veya OKT varlığına ait bilgiler 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilerek birer ay arayla 3 kez yükleme dozuyla başlanır. Bu süre sonunda hastalar izlenerek göz dibi bulguları, görme keskinliği ve optik koherens tomografileri (OKT) değerlendirilir.
 • Tedavinin devamında bu bulgular ve tedaviye devam kararı her uygulama için düzenlenecek yeni sağlık kurulu raporunda belirtilir.
 • Tedavide ilaç değişimi bir defaya mahsus olmak üzere, ilk tedaviye başlanan ilaç ile yükleme dozu tamamlandıktan sonra yapılacak değerlendirme sonucuna göre, başlangıç kriterlerine uygun olarak düzenlenmiş, değişimin gerekçesinin belirtildiği sağlık kurulu raporu ile mümkündür.

RETİNA VEN TIKANIKLIĞI VE SANTRAL RETİNAL VEN TIKANIKLIĞI

ORTAK KURAL:

 • Üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde en az üç göz hastalıkları uzmanı tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak göz hastalıkları uzmanlarınca reçetelenir.

OZURDEX:

 • Her bir uygulama için; makula ödemi olan hastanın anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim ve optik koherens tomografi (OKT) varlığı sağlık kurulu raporunda belirtilerek tedaviye başlanır. Görme keskinliği 0,5 ve altı ve/veya OKT’de CRT 250 mikron ve üzerinde ise tekrar tedavi verilebilir. Bu bulgular ve tedaviye devam kararı her uygulama için düzenlenecek yeni sağlık kurulu raporunda belirtilir.
 • Her bir göz için yılda maksimum 2 kutu ilaç bedeli ödenir.

LUCENTİS VE EYLEA:

 • Ozurdex kullanımı uygun olmayan veya yanıt alınamayan hastalarda kullanılabilir.
 • Ozurdex kullanılamama gerekçesi ile birlikte hasta anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim varlığına ait bilgiler 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilerek birer ay arayla 3 kez yükleme dozuyla başlanır. Hastalar izlenerek göz dibi bulguları, görme keskinliği ve optik koherens tomografileri (OKT) değerlendirilir ve tekrar tedavi gerekirse bu bulgular ve tedaviye devam kararı her uygulama için düzenlenecek yeni sağlık kurulu raporunda belirtilir.
 • Her bir göz için ömür boyu maksimum 7 kutu ilaç bedeli ödenir.

DİYABETİK MAKÜLER ÖDEM (DMÖ)

ORTAK KURAL:

 • LucentisEylea  ve Ozurdex etken maddelerini içeren ilaçlar;  üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde en az üç göz hastalıkları uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ile hasta anamnezi, FFA (kontrendikasyonu yoksa) ve lezyona ait renkli resim ve/veya OKT varlığı raporda belirtilerek, göz hastalıkları uzmanlarınca reçetelenerek uygulanır.
 • Tedavinin devamında göz dibi bulguları, görme keskinliği ve optik koherens tomografileri (OKT) değerlendirilir.
 • Başlangıç ve devam bulguları ve tedaviye devam kararı her uygulama için düzenlenecek yeni sağlık kurulu raporunda belirtilir. Bu grup ilaçlar kombine olarak kullanılamayacaktır.
 • Bu grup ilaçlar yalnızca ayakta tedavi kapsamında ödenir.

            

LUCENTİS

 • 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilerek birer ay arayla 3 kez yükleme dozuyla başlanır.
 • Lucentis ve Eylea arasında ilaç değişimi bir defaya mahsustur. İlk tedaviye başlanan ilaç ile yükleme dozu tamamlandıktan sonra yapılacak değerlendirme sonucuna göre, başlangıç kriterlerine uygun olarak düzenlenmiş, değişimin gerekçesinin belirtildiği sağlık kurulu raporu ile mümkündür.

EYLEA:

 • 5 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilerek birer ay arayla 5 kez yükleme dozuyla başlanır.

 OZURDEX

 • Yükleme dozu uygulaması bulunmamaktadır.

 

PATOLOJİK MİYOPİYE (PM) BAĞLI KOROİDAL NEOVASKÜLARİZASYONDAN (KNV) KAYNAKLANAN GÖRME BOZUKLUĞU

 • Lucentis etken maddesini içeren ilaçlar Üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde en az üç göz hastalıkları uzmanının yer aldığı bir ay süreli sağlık kurulu raporu ile hasta anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim varlığı raporda belirtilerek, göz hastalıkları uzmanlarınca reçetelenir.
 • Hastalar izlenerek göz dibi bulguları, görme keskinliği, optik koherens tomografileri (OKT) ve FFA ile değerlendirilir ve tekrar tedavi gerekirse bu bulgular ile tedaviye devam kararı her uygulama için düzenlenecek yeni sağlık kurulu raporunda belirtilir.
 • Bu grup ilaçlar yalnızca ayakta tedavi kapsamında ödenecektir.

 

Okunma Sayısı: 2445