Kayıp Yeşil Reçeteler

İl Sağlık Müdürlüğü'nün 31.01.2017 tarih ve E171 sayılı duyurusu

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısı ile, Atatürk Devlet Hastanesi'nde görev yapan Dr. Eylem Akkaş Özen'e zimmetli yeşil reçete koçanından 14-YC 273752 - 14-YC 273799 seri numaralar arası 48 adet yeşil reçete çalınmıştır.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısı ile, Bülent Ecevit Ünv. Sağlık Uyg.Mrk'nde görevli Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD Öğretim Üyesi Doç.Dr.Özge Saraçlı'nın adına zimmetli 08-YD 653701- 08-YD 653706 seri numaralar arası reçetelerin kaybedildiği bildirilmiştir.

Okunma Sayısı: 1083