EK-4/D Listesinde Yapılan Düzenleme Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bugün (24.02.2017) yayımlanan duyuruda;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 5-(g) ve 7-(e) maddelerine dayanılarak İlaç Geri Ödeme Komisyonu çalışmalarını tamamlandığı,

Alınan kararlara yönelik “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” ve “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” nde yapılan düzenlemeler yapıldığı,

Bu düzenlemelerin 01.03.2017 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.

Ek-4/D listesinde yapılan düzenleme ekte yer almaktadır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

  

Ek-4/D listesinde yapılan düzenleme için tıklayınız.

Okunma Sayısı: 1201