Türkiye Büyük Millet Meclisi Sözleşme Formları Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sözleşme Formları Oda'mızdan 50.TL karşılığında alınabilir. Sözleşme formları toplu halde Odamız tarafından TEB'e iletilecektir. Bu nedenle TBMM sözleşme formlarının doldurularak, Ek-5 formları (2016 yılı satış hasılatlarını gösterir belge) ile birlikte 22 Mayıs 2017 tarihinde kadar Oda'mıza iletilmesi önemle rica olunur. 

Okunma Sayısı: 848