İnsülin Kalem İğne Uçları Ödemeleri Hakkında

Sağlık Uygulama Tebliği’nin Enjektör bedelleri başlıklı 3.3.5  maddesinin 2. fıkrasında “İnsülin kalem iğne uçları bedelleri, insülin kartuşları ile birlikte ya da tek başına reçete edildiğinde bedeli Kurumca karşılanır.” hükmü gereği İnsülin kullanan Diyabet hastalarına İnsülin kalem iğne uçları tek başına reçete edildiğinde de karşılanmaktadır. Ancak hastanın insülin ilacı elinde bitmiş gözüktüğü durumlarda, hastanın elinde ilacı olmadığı gerekçesiyle insülin kalem iğne uçları bedellerinin ödenmediği bilgisi alınmıştır.

SGK'nın konuyla ilgili açıklamaları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 Sağlık Uygulama Tebliği’nin 3.3.5 numaralı “Enjektör bedelleri” başlıklı maddesinde

“(1) Ayaktan tedavide reçeteye yazılan enjektabl ilaç adedine ve ml’sine uygun enjektör bedeli Kurumca belirlenen bedel üzerinden ödenir.

(2) İnsülin kalem iğne uçları bedelleri, insülin kartuşları ile birlikte ya da tek başına reçete edildiğinde bedeli Kuramca karşılanır” hükmü bulunmaktadır.

Bu kapsamda insülin kalem iğne uçlarının reçete edilmesinde aynı reçetede insülin yazılma şartı bulunmamakla birlikte Kurumumuz Medula sisteminde hastanın geçmiş 3 aylık dönemde insülini olup olmadığı kontrolü yapılarak ödemesi yapılmaktadır. Kontrol edilen bu sürede elinde insülin olmayan durumlarda iğne ucu ödemesi yapılmamaktadır.

Okunma Sayısı: 1358