Tıbbi Malzeme Reçetesi Karşılarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

SGK Nebülizatör raporlarının ekinde SFT veya AKG çıktısı olması ve inhaler preparatının kullanılmadığının raporda belirtilmesi, ÜTS bayilik belgesinin reçete arkasına eklenmesi, Barkodunun kesilerek reçete arkasına eklenmesi, garanti belgesinin kaşe-imza ile hastaya teslim edilmesi ve diğer karşılanma koşullarına uyulması gerekmektedir.

Miyad takiplidir. SUT Kodu: DO1008, SUT Liste adı: EK-3/C-3

(1) Nebulizatör cihazı verilmesine ilişkin sağlık kurulu raporlarının,

a) Erişkin hastalar için; Göğüs Hastalıkları veya Alerji Hastalıkları uzmanlarından en az birinin yer aldığı sağlık kurulu tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.

b) Çocuk hastalar için; Çocuk Alerjisi uzmanı veya Çocuk Göğüs Hastalıkları uzmanı, bu uzman hekimlerin bulunmadığı sağlık kurumlarında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlarından, en az birinin yer aldığı sağlık kurulları tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.

(2) Sağlık kurulu raporu ekinde solunum fonksiyon testi (SFT) ve gerekiyorsa arteriyel kan gazı (AKG) sonuçlarını gösterir belge eklenecektir.

(3) Kompresör tipi nebülizatör bedelleri Kurumca karşılanacak olup ultrasonik nebulizerler bedelleri Kurumca karşılanmaz.

(4) Erişkin hastalarda cihazın verilmesine ilişkin olarak; inhaler preparatları ve inhaler preparatların kullanılmasına yardımcı aletleri (airchamber, spacer v.b.) kullanamadığı sağlık kurulu raporu ile belgelenen,

a) Stabil kronik akciğer hastalığı olanlarda; FEV1≤40 ise AKG değerlerine bakılmaksızın, FEV1>40 ise; AKG’da PaO2≤55 mmhg veya SaO2≤ 88 olması.

b) Persistan astımlı hastalarda; FEV1 veya PEFR≤%60 veya FEV1 veya PEFR % 60–80 arasında olup günlük PEFR veya FEV1 değişkenliği %30’un üzerinde,

Okunma Sayısı: 2379