Türkiye İş Bankası Sözleşmelerinin Odalara Teslimi

Türkiye İş Bankası Sözleşmelerinin Odalara Teslimi Hakkında

Protokolün V. Anlaşma maddesinin 2 . fıkrası uyarınca sözleşme yenileyecek ve ilk defa sözleşme yapacak üyeleriniz tarafından imzalanacak 2 nüsha sözleşme formlarının Odanızda toplanması, Birliğimize gönderilmesi gerektiği, Sözleşme formlarının Kurum tarafından imzalanması işleminin Birliğimiz tarafından koordine edileceği bildirilmişti.

Ancak İş Bankası tarafından Birliğimize, sözleşmelerini şubelere teslim eden eczanelerin olduğu bildirilmektedir.

Odalardan toplu halde gelecek sözleşmelerin Genel Müdürlüğe gönderimi Birliğimiz tarafından gerçekleştirilecektir.

Şubelere sözleşme teslim etmiş olan eczacıların sözleşmelerinin geçerli sayılabilmesi için, İş Bankası sözleşmesini Odanıza teslim etmeyen eczanelerin tarafınıza teslim etmeleri gerekmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

 

Okunma Sayısı: 884