İşyeri Hekimliği Eğitim Günleri

Bursa Tabip Odası tarafından 22-25 Mart 2018 tarihlerinde "İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Eğtim Günleri" düzenlenecektir. Etkinlik, özellikle kimyasal maddelerin, çalışanların sağlığına etkilerine vurgu yapmak için "Kimyasallarla çalışmak sağlığa zararlı mıdır? başlığıyla duyurulmuş olup amacı, işçi sağlığı ve işyeri hekimliği alaında eğitim gereksinimlerini karşılamak ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu sonrasında yeniden yapılandırılan işçi sağlığı ve güvenliği alanındaki değişimleri ve yeni koşulları tartışmaktır. Etkinliğin ilk günü kurslara, diğer günler form, konferans ve panellere ayrılmıştır.

22 Mart 2018 - Kurslar:

Solunum Fonksiyon Testleri

Psikososyal Risk Etmeleri

İşyerinde radyolojik izlem, pnömokonyoz yapıcı işler ve pnömokonyoz dışı işlerde radyolojik izlem

 

Okunma Sayısı: 620