14 Mayıs Eczacılık Günü Basın Açıklaması

Türkiye'de eczacılık eğitimi 14 Mayıs 1839 tarihinde Galatasaray'da Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane bünyesinde açılan eczacı sınıfı ile başlamıştır. Biz eczacılar 180 yılı aşkın bir süredir büyük bir özveriyle bugün Türk Eczacıları Birliğimizde, Bölge Eczacı Odalarımızda, Eczacı Kooperatiflerimizde, eczacılık fakültelerimizde, ilaç sanayinde, kurumlarda, hastanelerde, üniversitelerimizde, en kolay erişilebilen birinci basamak sağlık danışmanları olarak eczanelerimizde ihtiyaç duyulan her anda, mesleki sorumlulukla hastalarımızın yanında olduk ve bundan sonra da olmaya devam ediyoruz, kesintisiz ilaç ve eczacılık hizmetinin devamı için var gücümüzle çalışıyoruz.

Biz Eczacılar, pandemi döneminden doğal afetlere kadar her olağanüstü koşulda yine halkımızın yanındaydık. Pandeminin zor koşullarında eczanelerimizde, hastanelerde ve diğer görev alanlarımızda, ilaç eczacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürmesi için fedakârca çalıştık.

Biz Eczacılar, ülkemizi yasa boğan 11 ilimizi ve tabi ki hepimizi etkileyen deprem felaketinde de toplum sağlığını korumak adına en hızlı harekete geçen meslek gruplarının başında geldik. Ülkemizdeki tüm Bölge Eczacı Odalarımızla birlikte, 50 bini aşkın meslektaşımızın desteği ile vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için ilk gün itibariyle organize olduk. Gezici TIR eczanemiz ve 28 sahra eczanemizle depremin ilk gününden itibaren 74 gün boyunca deprem bölgesinde  kesintisiz olarak  ilaç eczacılık hizmeti sunduk.

Meslektaşlarımızın üstlendiği kritik roller, önce pandemide ardından büyük deprem felaketinde hem ulusal hem de uluslararası platformlarda çok daha net biçimde görüldü.              

Bu vesileyle Türk Eczacılar Birliğimiz bu yılki Eczacılık Haftamızın temasını “Eczacı Varsa Hayat Var” olarak belirledi.

Çünkü Eczacı Varsa İlaç ve Sağlığa İlişkin Diğer Ürünlere Güvenli Erişim Var;

Çünkü Eczacı Varsa Etkili Sağlık Danışmanlığı Var;

Çünkü Eczacı Varsa Sağlık Kuruluşlarında Etkin ve Kaliteli Hizmet Var, Güvence var, emek var, dayanışma var;

ECZACI VARSA HAYAT VAR”

Bugün, 14 Mayıs Eczacılık Gününü gününü kutlarken, biraz da  mesleğimizin önündeki zorluklardan bahsetmek istiyorum. Eczacılık, sağlık sisteminin temel taşlarından biridir ve toplum sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için hayati bir rol oynamaktadır. Ancak, son yıllarda karşılaştığımız bir dizi sorun, mesleğimizin etkinliğini ve sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir.

2009 yılından beri uygulanmakta olan, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde esas alınan mevcut Euro kurunun Türk Lirası karşılığı bugün 17.55 TL olarak baz alınmaktadır. Aslında bugün 1 Euro 34,75 TL düzeyindedir. Bu durum çok uluslu ilaç firmalarının bazı ilaçlarını Türkiye İlaç pazarından çekmeleri ve hastalarımızın ilaç yoklukları ile karşı karşıya kalmaları sonucuna sebep olmaktadır. Hastaların  ilaçlara erişimini zorlaştırmakta, eczacılarımız ile hastalarımızı karşı karşıya getirmektedir. Dünya ilaç pazarında bulunan nanoteknoloji, biyoteknoloji ilaçların sadece %20’si Türkiyede hastalara ulaşabilmektedir. İlaç yokluklarının sebebinin eczacılarımız olmadığını bir kez daha hatırlatıyorum. 

İkinci bir konu, enflasyon ortamına bağlı olarak artan işletme maliyetleri sonucu eczacıların işletme giderlerini karşılamasında ve kaliteli hizmet sunmasında yaşadıkları zorluklar. Eczacılar sağlık sisteminin en hayati can damarlarından birisidir. Ekonomik olumsuzluklar ve karlılık oranlarındaki kayıplar ile  eczacılarımızın kaliteli ve kesintisiz ilaç ve eczacılık  hizmetini sunmaları engellenmemeli.

TÜİK Sağlık Harcama İstatistikleri 2022 yılı verilerine göre ülkemiz toplam cari sağlık harcamalarına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH)dan ayrılan oran %3,7 değeri ile OECD ülkeleri içinde en düşük değerdir. Toplam sağlık harcamalarının GSYH oranı 2021 yılında %4,6 iken 2022 yılında daha da düşerek % 3.7 olmuştur.

Bu durum;

- Geri ödeme kapsamında yer alan bazı  ilaçlarda kısıtlamalara gidilmesi,

- Hastalarımızın cebinden çıkacak ilaç fiyat farklarının daha da artması, (2024 yılında katılım payı haricinde vatandaşlarımızın cebinden çıkacak ilaç fiyat farkının 20 milyar TLyi bulacağını öngörülüyor)

- İlaç yoklukları ve ilaca kısıtlı erişim sorunları,

- Yarım kalan tedaviler nedeni ile oluşan yeni komplikasyonların hasta güvenliğini ve sağlık bütçelerini daha fazla tehdit etmesi,

- Nanoteknoloji, biyoteknoloji yeni nesil ilaçların ülkemizde erişime açılamaması ve hastalarımızın yeni tedavi olanaklarından faydalanamamaları sonuçlarını beraberinde getirmektedir.

Ulusal Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içerisinde sağlığa ayrılan payın artırılması, sağlık bütçesi içerisinde ilaca uygun oranlarda pay ayrılması zorunludur.

Bir diğer önemli konu, kontrolsüzce açılan eczacılık fakültelerinin ciddi bir istihdam sorunu yaratmaya devam etmesidir. Eczacılık fakültesi enflasyonu ile de mücadele edilmelidir. Yeni mezun eczacılarımız  için, yeni istihdam politikaları hayata geçirilmeli, kamu kuruluşlarında, özel hastanelerde ve devlet hastanelerinde, ilaç sanayinde, dağıtım kanallarında ve ilaca ilişkin hizmetlerin yürütüldüğü her alanda eczacı sayısı artırılmalıdır.

Kamuda daha fazla eczacı istihdam edilmesi hastalarımızın daha etkin ilaç eczacılık hizmeti almasına katkı sağlayacaktır. İlaç sanayinde, ilacın gerçek uzmanı olan eczacıların daha fazla görev almasını sağlayacak kapsamlı istihdam politikaları hayata geçirilmelidir

sacası, 14 Mayıs Eczacılık Gününü kutlarken, mesleğimizin geleceği için birlikte çalışma ve çözüm odaklı yaklaşımı benimsememiz gerektiğini vurgulamak istiyorum. Ancak bu şekilde, sağlık sisteminin temel taşı olan eczacılığın güçlü ve kesintisiz olarak sürdürülebileceğine inanıyorum.

Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, ilaç ve eczacılık hizmetinin kesintisiz sürdürülebilmesi , daha nitelikli sağlık hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi ve daha iyi bir sağlık ortamının tesisi için yoğun çaba sarf eden bir mesleğin mensubu olarak, nice  14 Mayısları birlikte kutlamak dileğiyle tüm eczacıları, sağlık çalışanlarını sevgi ve saygıyla selamlıyor, 14 Mayıs Eczacılık Gününü kutluyoruz.

 

BURSA ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU


14 Mayıs 2024     Okunma Sayısı : 165