2012 Yılı SGK Protokolü 3.7 Maddesi Kapsamı Ek-4 İlaç Listeleri Hakkında (Güncellendi)

Bilindiği gibi, 01.02.2012 tarihinde yürürlüğe giren 2012 yılı SGK Protokolünün 3.7 Maddesi kapsamında düzenlenen EK-4 ile tanımlanan gruplarda yer alan ilaç isimleri ile ilgili listeler Birliğimizce yapılmış olan çalışma sonucunda hazırlanarak Medula Eczane Provizyon Sisteminde gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla 27.02.2012 tarih ve 38.B.01.05.02.000927 sayılı yazımız ekinde SGK Başkanlığı GSS Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı’na iletilmiştir.

Söz konusu listeler yazımız ekinde tarafınıza da iletilmekte olup, ekli listelerde yer alan ilaçları içeren 01.02.2012 ve sonrasına ait reçeteler için Odanızca onay yapılması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY

Genel Sekreter

EK-4 15.a ilaç listesi için tıklayınız...       Word EK-4 15.c ilaç listesi için tıklayınız...        Word EK-4 15.d ilaç listesi için tıklayınız...        Word EK-4 15.h ilaç listesi için tıklayınız...        Word EK-4 15.ı ilaç listesi için tıklayınız...        Word EK-4 15.i ilaç listesi için tıklayınız..


02 Mart 2012     Okunma Sayısı : 1157