2021 Yılı İkinci Başvuru ve Yerleştirme Takvimi Değişikliği Hakkında

TEB'in 25.03.2021 tarih ve 12036 sayılı duyurusu
 

BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

İlgi : a) 22/02/2021 tarihli ve 11059 sayılı yazımız
b) 11/03/2021 tarihli ve 11628 sayılı yazımız

2021 Yılı Yardımcı Eczacı Başvuru ve Yerleştirme işlemleri kapsamında Birliğimiz tarafından belirlenen ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından uygun bulunan tarihler ilgi a'da kayıtlı Bölge Eczacı Odası yazımız ile duyurulmuştu. 

Birliğimize, Eczacılık Fakültesi Dekanlıkları tarafından, eczacılık öğrencilerinin mezuniyet işlemlerinin tamamlanması ve sonrasında yardımcı eczacı atamalarına başvurabilmeleri için 2021 Yılı İkinci Başvuru ve Yerleştirme işlemlerinin daha ileri bir tarihte yapılmasına yönelik yoğun şekilde iletilen talepler üzerine, ilgi b'de kayıtlı yazımız ile 2021 Yılı İkinci Başvuru ve Yerleştirme işlemlerinin yeniden düzenlenen tarihlerde gerçekleştirilebilmesi için Kuruma başvuruda bulunulmuştur.

Yeniden düzenlenen tarihler doğrultusunda Kurum tarafından Birliğimize gönderilen ve ekte yer alan yazı ile 2021 Yılı İkinci Başvuru ve Yerleştirme işlemlerinin belirtilen tarihlerde gerçekleştirilmesi uygun bulunmuştur. Bu doğrultuda,

2021 Yılı İkinci Başvuru ve Yerleştirme Takvimi
 26-30 Temmuz 2021 Bölge Eczacı Odaları tarafından, yardımcı eczacı adaylarının ön kayıt başvurularının alınması ve ön kayıt sonrasında başvuru sahiplerine tercih ekranı için kullanıcı adı ve şifrelerinin imza karşılığında verilmesi, 

 2-5 Ağustos 2021 Türk Eczacıları Birliği tarafından açılacak ekran aracılığıyla adayların tercih başvurularının gerçekleştirilmesi,

 6 Ağustos 2021 yapılan başvurular doğrultusunda yerleştirmelerin gerçekleştirilmesi ve sonuçların duyurulması,

Şeklinde yeniden düzenlenmiş olup, ilgili işlemlerin belirtilen tarihlerde gerçekleştirileceği hususunda bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla rica ederim.

 

Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter


31 Mart 2021     Okunma Sayısı : 132