Ağustos 2020 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Brilinta tb. Reçetesi, 418 kronik hastalık kodu ile karşılanmıştır. Hastaların raporlarının uzaması nedeni ile Medula Sistem de 14. kutuyu karşılamaya olanak sağlamıştır. Ancak SUT'un 4.2.15.E5 maddesindeki …"Tedavi süresi 1 yıldır (13 kutu)" ifadesi gereği kesinti uygulanmıştır. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.
Brilinta tb. Reçetesi, 418 kronik hastalık kodu ile karşılanmıştır. Hastaların raporlarının uzaması nedeni ile Medula Sistem de 16. kutuyu karşılamaya olanak sağlamıştır. Ancak SUT'un 4.2.15.E5 maddesindeki …"Tedavi süresi 1 yıldır (13 kutu)" ifadesi gereği kesinti uygulanmıştır. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.
Osteoporoz raporunda SUT'ta belirtilen yerlerin skorlarının eklenmesi için iade edilmiş, ancak sadece L2'nin sonucu yazıldığı için kesinti uygulanmıştır. SUT'un 4.2.17.A.4c maddesine göre (L1-L4 veya L2-L4) veya femur total veya femur boynu T değerlerinden herhangi birinin yazılması gerekmektedirç Sadece L2 değeri ekletildiği için kesinti uygulanmıştır.
Rhogam adlı ilaca ait kağıt reçete karşılanarak verilmiştir. SUT'un 4.1.5.4 maddesinde "Kırmızı, mor, turuncu ve yeşil reçetelerin elektronik olarak düzenlenmesi halinde kurum tarafından karşılanır. Renkli matbu reçetelerin bedelleri Kurumun internet sitesinde Medula sisteminden kaynaklanan nedenlerle (belirtilen sürelerde) elektronik reçetelerin düzenlenemediği duyurusuna istinaden kurumca karşılanır." denmektedir. Kurum, reçeteyi kapsayan tarihte elektronik reçete düzenlenemediğine dair duyurusu bulunmadığı için kesinti onaylanmıştır. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
Hastanın raporunda "valgansiklovir adlı ilacı CMV profilaksisi ve profilaksi amacıyla operasyon sonrası 3 ay süreyle 1*2 uygulanması uygundur" denmektedir. Pandemi sürecinde hastanın raporu uzamış ve Medula sisteminde ilaç ödenmiştir. SUT'un Ek4-E Sistemik antimikrobik ve diğer ilaçların reçeteleme kuralları madde 15'te "...Böbrek nakli olan hastalarda CMV hastalığının önlenmesinde transplantasyondan sonraki 10 gün içinde başlanan profilaksi süresi en fazla 100 gündür. bu sürenin sonunda CMV ıgM ve IgG değerleri negatif olan hastalarda enfeksiyon hastalıkları uzman hekim raporu ile reçete edilmesi halinde transplantasyondan sonraki en fazla 200. güne kadar profilaksi süresi uzatılabilir" denmektedir.  Raporun 200. güne uzatıldığına dair herhangi bir bilgi bulunmadığı için kesinti uygulanmıştır. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
Brilinta tb. Reçetesi, 418 kronik hastalık kodu ile karşılanmıştır. Hastaların raporlarının uzaması nedeni ile Medula Sistem de 16. kutuyu karşılamaya olanak sağlamıştır. Ancak SUT'un 4.2.15.E5 maddesindeki …"Tedavi süresi 1 yıldır (13 kutu)" ifadesi gereği 3 kutu bedeli kesilmiştir. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.
Monurol saşe üriner sistem enfeksiyonu tanısında 3 kutu karşılanmıştır. Monurol saşe komplike olmamış üriner sistem enfeksiyonlarında tek doz 3 g olarak kullanılır. Monurol'ün yetişkin erkek ve kadınlardaki alt üriner sistem enfeksiyonlarını da içeren idrar yolu enfeksiyonlarının diyagnostik ve cerrahi girişimlerinini öncesinde önerilen profilaksi dozu 2 saşedir. Hastalık tanısı üriner sistem enfeksiyonu olduğu için 2 kutu kesilerek 1 kutu ödenmiştir. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.  
Brilinta tb. Reçetesi, 418 kronik hastalık kodu ile karşılanmıştır. Hastaların raporlarının uzaması nedeni ile Medula Sistem de 16. kutuyu karşılamaya olanak sağlamıştır. Ancak SUT'un 4.2.15.E5 maddesindeki …"Tedavi süresi 1 yıldır (13 kutu)" ifadesi gereği 3 kutu bedeli kesilmiştir. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.
Osteoporoz raporunda bifosfanatları tolere edemediği yazılmıştır. Geriye dönük incelemede hastanın bifosfanat kullanmadığı görüldüğünden kesinti uygulanmıştır. İtiraz Komisyonu toplantısında doktor tarafından rapora "bifosfanatları tolere edemediği" belirtildiği ve SUT'un ilgili maddesindeki şartlar sağlandığ için kesinti iptal edilmiştir. 


09 Eylül 2020     Okunma Sayısı : 1436