Aralık 2022 Dönemi itiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Eylea isimli ilacın yükleme dozu tamamlanmadan idame tedaviye geçildiğinden SUT'un 4.2.33 maddesinin 9. bendindeki "Ranibizumab veya aflibersept etkin maddeli ilaçlarda yükleme dozu; 4-6 hafta arayla ardışık 3 doz uygulamadır. Diyabetik Maküler Ödem (DMÖ)’de aflibersept etkin maddeli ilaç ile yükleme 5 doz olarak da uygulanabilir. Anti-VEGF ajanlar ile yükleme dozu tamamlandıktan sonra idame tedaviler hekim tarafından belirlenecek aralıklarda sağlanacak, tekrar ilaç gereksinimi durumunda son kullanılan etkin maddeli ilaç ile tedaviye devam edilebilir." ifadesi gereği kesinti uygulanmıştır. Aynı SUT maddesine yapılan ek ifade "Ranibizumab veya aflibersept etkin maddeli ilaçlar için hekim tarafından gerekli görülmesi ve sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde yükleme dozları tamamlanmaksızın da idame tedavilere geçilebilecektir." denmektedir. Rapora doktor terafından "görme keskinliğinde artış ve OKT kalınlığında azalma gerekçesiyle yükleme dozu tamamlanmaksızın idame tedaviye geçilmiştir." açıklaması eklenmiş ve imzalı kaşeli beyanı da itiraz komisyonu toplantısına sunulmuştur. Bu sebeple kesinti ödemeye çevrilmiştir.
Eylea 40 mg/ml enj. İsimli ilaç yükleme dozu tamamlanmadan idame tedavisine geçildiğinden ve raporda bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama olmadığından kesinti uygulanmıştır. Doktor tarafından rapora gerekli görülerek yükleme dozu tamamlanmaksızın idame tedaviye geçiş yapıldığı eklenmiş ve doktorun kaşeli imzalı beyanı da toplantıya iletilmiştir. Bu sebeple kesinti ödemeye çevrilmiştir.
Eyle 40 mg'ın yükleme dozları 6 haftadan uzun sürede yapılması sebebiye ve raporda yükleme dozlarının tamamlanamaması ile ilgili bir açıklama olmadığı için kesinti uygulanmıştır. Doktor tarafından rapora gerekli görülerek yükleme dozu tamamlanmaksızın idame tedaviye geçiş yapıldığı eklenmiş ve doktorun kaşeli imzalı beyanı da toplantıya iletilmiştir. Bu sebeple kesinti ödemeye çevrilmiştir.
Eylea 40 mg/ml enj. İsimli ilaç yükleme dozu tamamlanmadan idame tedavisine geçildiğinden ve raporda bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama olmadığından kesinti uygulanmıştır. Doktor tarafından rapora gerekli görülerek yükleme dozu tamamlanmaksızın idame tedaviye geçiş yapıldığı eklenmiş ve doktorun kaşeli imzalı beyanı da toplantıya iletilmiştir. Bu sebeple kesinti ödemeye çevrilmiştir.
Seroquel 100 tb. raporunda F00.9 Alzheimer hastalığında bunama tanısında yer almaktadır. Ek-4/D 11.02 Demans tanı kodunda antipsikotikler için G30 ve alt kodlarında endikasyon uyumu arandığından ve ilacın bu teşhiste bir endikasyonu bulunmadığından kesinti uygulanmıştır. 
Reampla 100 mg. Kapsül reçetesinde 1 aylık tedavi yazmaktadır ve 3 kutu ilaç karşılanmıştır. 1 kutusu kesilmiştir. Doktor tarafından hastanın 3 ay boyunca ilacı almaya devam edeceğini, 1 aylık dozun sehven yazıldığını ıslak imza ile beyan etmiştir. Hastanın ilacı kullanmaya devam ettiği görüldüğünden yapılan kesintinin iade edilerek düzeltilmesi durumunda ödenmesine karar verilmiştir.


30 Ocak 2023     Okunma Sayısı : 1051