Başkan'dan: 14 Mayıs Eczacılık Günü Mesajı

Değerli Meslektaşlarım,

Bugün Bilimsel Eczacılığın 176. yılını kutlamaktayız.

Bu vesile ile bizler her 14 Mayısta mesleğimizin de bilançosunu çıkarmakta, mesleğimizin dününe bakarak bugününü yorumlamakta, gelecek ile ilgili de öngörülerde bulunmakta ve planlamalar yapmaktayız.

Yaşanan yakın geçmişimize baktığımızda her gelen yılın bir öncekini arattığına ve her gelecek yılın da daha zor geçecek göründüğüne tanık olmaktayız.

Günümüzde dünyanın hiçbir bölgesinde ya da hiçbir iş alanında yaşananların küresel faktörlerden ayrı düşünülmesi mümkün değildir. Bizler de bugün bu faktörlerin bölgemiz ve mesleğimiz üzerindeki etkilerini yaşamakta, yaşam koşulları her geçen gün zorlaşan dünya insanları arasındaki yerimizi almaktayız.

Dünyayı yönetemeye talip olanlar ki bunlar küresel sermayeyi yönetenler, aynı zamanda ülkeleri yönetenleri yönetenler, yaratmış oldukları suni gündemlerle algımızı ve aklımızı da yönetmeye çalışmaktadırlar.

Yaşanan süreçte kamu varlıklarının el değiştirmesine, Sosyal Devlet anlayışının yok edilmesine, eczanelerimiz gibi küçük ölçekli işletme yapılarının da hayatının sonlandırılmasına tanık olmaktayız. Bütün bu dönüşüm sürecinde bölgesel varlıkları toplayıp küresel yapılara paket olarak servis yapacak yerli aracı kurumlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bizler de tam bu noktada durmaktayız.

Gelişmeleri izlemek ve kaderimize razı olmak sadece sonumuzu çabuklaştıracaktır.

Durum tespiti yapmak, stratejileri planlamak ve hayata geçirmek için mücadele etmek tek çıkış yolumuzdur.

Mesleğimizin günün koşullarına cevap verecek yapısal düzenlemelere ve bizi bugün içinde bulunduğumuz ekonomik buhrandan kurtaracak ekonomik iyileştirmelere acilen gereksinimi vardır.

Bu talepler günü kurtaracak bireysel çıkış mantığı içinde değil, tüm mesleğin geleceğinin sağlıklı temeller üzerine kurulmasını sağlayacak biçimde planlanmalıdır.

Mesleğimizin insanı önceleyen, bilimsel tanımına uygun, kaliteli, evrensel değerlere ve meslek yeminimize bağlı, sosyal devlet yapısını destekleyen ve meslektaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmeyi hedef alan bir anlayış içinde sürdürülmesi bizlerin daimi hedefi olmalıdır.

Gelecek 14 Mayısların, insanlığa mesleğimize güzel günler getirmesi dileklerimle Eczacılık Günümüzü kutluyorum.

Sevgi ve saygılarımla.

 

Ecz. Kubilay AYDIN

Bursa Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı


13 Mayıs 2015     Okunma Sayısı : 3659