Başkan'dan

Değerli Meslektaşlarım

Bilindiği gibi T.E.B. 39. Dönem 1. Bölgelerarası Toplantısı geçtiğimiz hafta Malatya’da gerçekleştirildi.

Bölgelerarası toplantılar Türk Eczacıları Birliğinin tüm Bölge Eczacı Odalarının temsilcilerine dönemsel faaliyetleri hakkında bilgi verdiği ayrıca katılımcıların gerek faaliyet raporu gerekse mesleğin tüm sorunları ile ilgili görüş ve önerilerini sunduğu önemli platformlardır. Başka bir ifade ile mesleğin zamansal kilometre taşlarıdır.

Bu toplantılarda düne bakılıp bugün yorumlanır ve yarın ile ilgili öngörülerde bulunulur.

Bizler bu toplantılara sizleri temsilen katılıp, sizlerin duygu ve düşüncelerini iletip gerekli uyarıları yapmak ve önerilerimizi sunmak ile görevliyiz. Bu görevimizi de her platformda Bursa Eczacı Odası'nın kurumsal kimliğine ve geçmişine yakışır bir biçimde yerine getirdik.

Hiçbir zaman hal hatır sorup, sorunları farklı bir örgütün sorumluluğundaymış gibi yuvarlak ifadelerle ortaya söyleyerek, teşekkür edip gelmek gibi bir sorumsuzlukta bulunmadık.

Malatya toplantısında da bize verilen kısıtlı süre içinde mesleki sorunlarımızı neden sonuç ilişkileri ile rakamsal veriler sunarak ifade ettik ve sizlerin sesi olmaya çalıştık.

Bu toplantıya giderken mesleğin en büyük sorununun sektörün ve dolayısı ile eczane ekonomilerinin daralması olduğu inancındaydık, gerek çalışma raporunda somut çözümlerin bulunmaması, gerek eleştirilere tatminsel bir cevabın verilememesi, gerek Genel Başkanın yaptığı kendisi ve meslek açısında son derece talihsiz konuşmasından sonra örgütün tepe yönetiminin daha da önemli bir sorun olduğunu anlamış bulunmaktayız.

Son yıllarda ülkemizde revaçta olan soruya cevap, soruna çözüm yerine kişileri ya da muhalifleri sorumlu ve hedef gösteren agresif sokak siyasetçisi üslubu sonun başlangıcının belirtisi olmaktadır.

Oda olarak bu tarz çözümsellikten uzak toplantılara katılıp katılmama konusunda kararımızı gözden geçireceğiz.

Çünkü çözümün eczacı tabanının sesine kulak verecek ve çözüm üretecek yeni bir yapılanmadan geçtiği inancını taşımaktayız.

 


13 Haziran 2014     Okunma Sayısı : 5067