Başkan'dan

Değerli Meslektaşlarım

Bir yılı daha bitirdik.

Aslında dünyanın, güneşin etrafında sayısız defa dönüşüne insanlık tarafından günün birinde zamansal kilometre taşı olarak numara verilmesinden başka bir şey değil yılbaşıları. Aynı aylar ve günlerde olduğu gibi.

Ne tuhaftır ki zaman içinde bu sanal çizgiler insanlığı deyim yerinde ise kalıba almıştır. Tüm çalışma hayatı bu çizgiler ile belirlenmekte ve hayata geçirilmekte daha ötesi gerçekleşemeyen umutlar ve hayaller de bir sonraki çizgiye devredilmektedir.

Hiç birinin bir diğerinden ayrıcalığı ya da üstünlüğü yoktur aslında.  

Farklılığı oluşturan ve belirleyen yine insanlardır.

Geçtiğimiz yıla bakacak olduğumuzda din, dil, ırk, mezhep ya da görüş ayrılığı nedenli dünyada yaşanan savaşların ve katliamların sorumlusu 2014 rakamı olabilir mi?

Ya da gelir dağılımındaki adaletsizliğin, yoksulluğun, açlığın, dünya kaynaklarının yok edilmesinin sorumlusu dünyanın 2014cü dönüşüdür diyebilir miyiz?

Tarihinin en adaletsiz sürecini yaşayan bu dünyaya insan uygarlığı deniyor.

Oysaki uygarlık tüm dünya insanının toplam yaşam kalitesidir.

Yani tüm insanlığın huzuru, refahı, mutluluğu, sağlığı, güvenliği ve düşünce özgürlüğüdür.

Ne yazık ki dünya insanı olarak bizler de bu sıkıntıları hem ülkemizde hem mesleğimizde yaşıyoruz.

Hukuksuzluğu kanun ile hukuki hale getirmenin adına adalet, paranın bir avuç insanın elinde birikip büyümesine zenginlik, çevre değerleri hiçe sayılarak, gelecek nesillere çöplük halinde bir dünya bırakacak yapılanmalara da gelişmişlik diyebiliyoruz.

Gelinen noktada ekonomi insan için olmaktan çıkıp, insan ekonomi için bir araç haline geldi ve para tüm dünyanın patronu insanlar ise köle oldu.

Mesleğimiz de bu kuşatmadan nasibini aldı. Mesleki bilgimiz ve emeğimiz gider kalemi gibi değerlendirilip,  kamu tasarrufu adı altında ucuzlaştırılırken bizler de yoksulluk sınırına yaklaştırıldık.

Bu adaletsiz sürece dur demek başta soran, sorgulayan ve algılayan biz eğitimli insanlara düşmektedir. Bunu gözlerimizi kapatıp dünyanın 2015 numaralı dönüşünden beklememek gerekir.

Uyanmalı, silkinmeli, çıkış yollarını planlamalı ve bu felsefe doğrultusundaki çalışmaların hayata geçirmesi için mücadele verilmelidir.

Mesleğimizin bilimsel tanımına uygun, evrensel değerlere saygılı, toplum yararını gözeten bir anlayış içinde icra edilmesi ve meslektaşlarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi ana hedefler olmalıdır.  

Bu hedefler doğrultusunda çalışacak, muktedir olmayan iktidar yerine, kararlı, meslektaşına umut ve güven veren bir çatı yönetimine acilen ihtiyaç vardır.

Ecz. Kubilay AYDIN

Bursa Eczacı Odası

Yönetim Kurulu Başkanı


02 Ocak 2015     Okunma Sayısı : 4086