Başkan'dan

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Eczacılar Birliği 39. Dönem Merkez Heyeti 3. Bölgelerarası Toplantısı” geçtiğimiz hafta Samsun'da yapıldı.

Suruç’ta yaşanan katliam ve sonrasında ülkemizin değişlik bölgelerinde başlayan olaylar, şehit edilen polis ve askerlerimiz ülke gündemini mesleki gündemimizin önüne taşıdı.

Kaybettiğimiz canlar ve şehitlerimizin acısı, mesleki sorunlarımızı nerede ise unutturdu.

Tüm bu olaylar aklımıza ülkemizde yıllar önce yaşananları getirdi.

Büyük önderin, yurtta barış, dünyada barış sözünün altında yatan anlamı hepimizin iyi algılaması gerektiğini bir kez daha anladık.

Ülkede böylesine olağanüstü koşullar yaşanırken, bir ay önce Genel Seçim ortamından çıkmış ve Meclise girme görevini almış siyasi yapıların ille de tek başına iktidar ya da daha fazla sandalye hırsı içinde uzlaşma yerine erken seçime gitme istekleri daha sonra hesabını veremeyecekleri tarihi bir hata olacaktır.

Ülkenin yönetiminden sorumlu olan herkesin, en tepedeki kişiden başlayarak sağduyulu davranması, sorumluluklarını bilmesi ve barışçı ortamın sağlanması için çaba sarf etmesi gerekmektedir.

Mesleki gündemimizin başında eczane ekonomilerindeki daralmalar yer almakta.

Bunun en önemli nedeni ise Bütçe içindeki ilaç giderlerinin daraltılması ve ilaç fiyat kararnamesi ile SGK protokolündeki hükümlere yansımasıdır.

Yeni bir protokol görüşmeleri sürecine girmekteyiz. Gerek ülkenin sıcak gündemi gerekse yeni hükümetin kurulmamış olması, yani görüşme muhataplarının yetkisiz yetkili konumunda olması bu sürecin biraz daha uzayacağı işaretini vermektedir.

Türk Eczacıları Birliğinin geçmişteki alışkanlıklarının tam tersine, kendine yakın gördüğü üç beş Oda yerine, tüm Odaların katılımı ile gerçekleştirdiği Protokol Taslağında ekonomik talepler dikkati çekmekte ve eczanelerimize biraz da olsa nefes aldıracak içeriktedir.

İsteklerin haklılığı, istemenin yeri ve zamanı ile de yakından alakalıdır. Bu nedenle yapılan görüşmelerdeki taleplerin mutlaka Meclis Bütçe görüşmelerinde yer almasının istenmesi son derece önemlidir.

Zaman göstermiştir ki eczacının karşısında uzlaşmasız bir anlayış içinde Tebliğler ve Kararnameler ile istediği hizmeti istediği fiyata düşüren bir anlayış vardır. Bu alışkanlığın kırılması eczacılığın yaşama geri dönmesi için mutlaka gereklidir.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilaç fiyat kararnamesi de bu mantık içinde hazırlanmış olup ilaç ve eczacılık hizmetlerinde sürdürülebilirlik sıkıntılarına neden olma risklerini taşımaktadır ve kabul edilebilir değildir.

Bir başka mesleki sorunumuz da yönetmeliğimizdir.

Türk Eczacıları Birliğinin özellikle kendi görüşünde olmayan Odalardan kaçırarak hazırlamış olduğu yönetmelik yayınlandığı andan itibaren sorunlar yaratmış, özellikle büyük şehirlerin gerçekleri göz ardı edilmiş olup, yeniden düzenlenme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Bütün bu gerçekler ışığında zaman göstermiştir ki yatay ve dikey ağırlıkta bir temsiliyet dağılımı olmayan bu Merkezi Yapıya üstlendiği görev ağır gelmiştir. Eczacının yaşam koşulları son dört dönemde olduğu gibi bu dönemde de zorlaşmış, meslek mum gibi erimiştir.

Birkaç ay sonra oluşturulacak olan Merkezi Yapının bu gerçekler düşünülerek oluşturulması mutlaka gereklidir.


29 Temmuz 2015     Okunma Sayısı : 3930